Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.132/02-10-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 23-09-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat";
  Legea privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni;
  Legea privind schimbarea denumirii comunei Viișoara, județul Neamț, în Alexandru cel Bun.
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind schimbarea denumirii comunei Viișoara, județul Neamț, în Alexandru cel Bun.
  4   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind grațierea și procedura acordării grațierii.
  5   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România.
  6   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii cinematografiei.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la București, la 7 iunie 2002.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și a altor activități ilegale, semnat la București, la 7 iunie 2002.
  9   Supunerea la votul final:
   9.1  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.74/1995, republicată, privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (adoptată).
   9.2  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2002 pentru modificarea art.16 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (adoptat).
   9.3  Propunerea legislativă privind înființarea comunei Crizbav, județul Brașov (adoptată).
   9.4  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale (adoptată propunerea de respingere).
   9.5  Propunerea legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României (adoptată propunerea de respingere).
   9.6  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului (adoptată propunerea de respingere).
   9.7  Propunerea legislativă privind completarea și modificarea Legii partidelor politice (adoptată propunerea de respingere).
   9.8  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii partidelor politice (adoptată propunerea de respingere).
   9.9  Propunerea legislativă privind restabilirea drepturilor de proprietate și a reparațiilor pentru daunele cauzate proprietății private în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (adoptată propunerea de respingere).
   9.10  Propunere legislativă privind regimul incompatibilităților (adoptată propunerea de respingere).
   9.11  Propunerea legislativă privind completarea art.209 din Codul Penal (adoptată propunerea de respingere).
   9.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996 (adoptată propunerea de respingere).
   9.13  Propunerea legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu personalului militar și civil din cadrul ministerelor și instituțiilor publice din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale (80/2002) și Propunerea legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu de către instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, în unele situații speciale (adoptată propunerea de respingere).
   9.14  Propunerea legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă menajeră, căldură, și gaz metan din clădirile colective (adoptată propunerea de respingere).
   9.15  Propunerea legislativă pentru modificarea art.25 alin.3 din Legea nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială (adoptată propunerea de respingere).
   9.16  Propunerea legislativă privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț (adoptată propunerea de respingere).
   9.17  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (adoptată propunerea de respingere).
   9.18  Propunerea legislativă privind asigurarea asistenței medicale în mediul rural (adoptată propunerea de respingere).
   9.19  Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vînzării produselor din tutun minorilor (adoptată propunerea de respingere).
   9.20  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical și al artelor plastice (adoptată propunerea de respingere).
   9.21  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).
   9.22  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).
   9.23  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).
   9.24  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).
   9.25  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.252/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).
   9.26  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2001 privind regimul străinilor în România (adoptată propunerea de respingere).
   9.27  Proiectul Legii minelor (adoptat).
   9.28  Propunere legislativă privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (adoptat).
   9.29  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României (adoptat).
   9.30  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și băuturilor alcoolice (adoptat).
   9.31  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ (adoptat).
   9.32  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (adoptat).
   9.33  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 25 martie 2002 (adoptat).
   9.34  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002 și la Bruxelles la 28 iunie 2002 (adoptat).
   9.35  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale. (adoptat).
   9.36  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România (adoptat).
   9.37  Rexaminarea art.5 alin (4) din Legea privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.192/2002 (adoptat).
   9.38  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii apărării naționale a României nr.45/1994 (adoptat).
   9.39  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi (adoptat).
   9.40  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor (adoptat).
   9.41  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2002 privind trecerea unor instituții de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor (adoptat).
   9.42  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă Rompres. (adoptat)
   9.43  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art.42 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații (adoptat).
   9.44  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic (adoptat).
   9.45  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere (adoptat).
   9.46  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 108/2001 privind exploatațiile agricole (adoptată propunerea de respingere).
  10   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 may 2022, 1:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro