Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 7, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.76/17-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 07-05-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 7, 2002

  1   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de navigație maritimă ROMLINE SA Constanța, precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul naval Constanța, în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecție a muncii;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a piețelor financiare rurale, semnat la Washington D.C. la 30 aprilie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001 precum și a unor alte acte normative;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2002 privind acordarea acordarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice, pesticide, semințe și material săditor certificate;
  Legea pentru ratificarea Convenției între Guvernul român și Guvernul macedonian pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 12 iunie 2000;
  Legea pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1998;
  Legea pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999;
  Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulație și comercializare a produselor farmaceutice;
  Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.80/1999 privind constituirea Fondului special pentru executarea lucrărilor de consolidare la Palatul de Justiție din București;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv;
  Legea pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 2000;
  Legea pentru ratificarea Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și acceptarea Protocolului de amendare a Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2001 pentru modificarea și completarea Legea contabilității nr.82/1991;
  Legea privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950 - 1961;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A;
  Legea pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat, adoptată la Strasbourg la 24 ianuarie 2001.
  2   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   2.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România;
   2.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere;
   2.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților;
   2.4  Proiectul de Lege privind Taxa pe Valoarea Adăugată;
  3   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declarații de livrare a tutunului brut.
  4   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2001 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale Compania Națională de Transporturi Aeriene Tarom - S.A., prin conversia în acțiuni a creanțelor unor unități de aviație civilă.
  5   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea problemelor Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice.
  6   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației.
  7   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența balneară și de recuperare.
  8   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii bibliotecilor.
  9   Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe.
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles, la 2 octombrie 2000.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990.
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind navigația civilă.
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra cetățeniei, adoptată la Strasbourg, la 6 noiembrie 1997.
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2002 privind modificarea Cap.I din Anexa nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (amânarea votului final)
  15   Informare privind depunerea moțiunii semnate de deputați aparținând grupurilor parlamentare ale PNL și PD cu tema "Corupția instituționalizată".
  16   Intervenții ale domnilor deputați:
   16.1  Nicu Cojocaru - prezentarea unui caz de transfer nejustificat și ilegal din domeniul instituțiilor meteorologice;
   16.2  Nicolae Leonăchescu - enumerarea câtorva "surprize" pe care le oferă Hotărârea de Guvern nr.1206/27 noiembrie 2001;
   16.3  Puiu Hașotti - comentariu legat de slujba de Înviere organizată la Mangalia de către Arhiepiscopia Tomisului;
   16.4  Ștefan Baban - declarație cu titlul "Munca silnică a fost reinventată în mileniul III";
   16.5  Damian Brudașca - evocarea personalității lui Octavian Goga, la 64 de ani de la moartea acestuia.
   16.6  Ion Mocioi - referire "la modul cum se dezindustrializează un județ - Gorjul".

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 may 2022, 1:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro