You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 04-04-2002

Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   2.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale;
   2.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale;
   2.3  Proiectul de Lege privind perdelele forestiere de protecție;
   2.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației;
   2.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994;
   2.6  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată;
  3   Dezbaterea și aprobarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică.
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale, nr.16/1996 (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamități naturale și alte catastrofe, în agricultură (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare.
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pivind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/1999 privind constituirea Fondului special pentru Palatul de Justiție din București (adoptată propunerea de respingere).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind amenajarea complexă a râului Argeș în aval de București și reluarea lucrărilor la canalul navigabil Dunăre-București (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind dreptul consiliilor locale de a vinde tinerilor terenuri din domeniul privat al statului (amânarea votului final).
  11   Aprobarea unei modificări în componența nominală a Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată.