Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.26/14-03-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 04-03-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru ratificarea Protocolului adițional nr.10, semnat la București la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protecția mediului;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2001 pentru modificarea alin.2 al art.4 din Legea nr.35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și la București la 300 iunie 1998;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzute de bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A.;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2001 pentru modificarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2001 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre România și Comunitatea Europeană instituind anumite condiții pentru transportul rutier de mărfuri și promovarea transportului combinat, semnat la Luxemburg la 28 iunie 2001;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001;
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit și a abuzului de droguri și substanțe psihotrope și a altor infracțiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2001 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2001 pentru aplicarea Rezoluției nr.1373 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind combaterea terorismului internațional.
  3   Aprobarea componenței nominale a comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;
   3.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirii poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale;
   3.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr.58/1998;
   3.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității;
   3.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române;
  4   Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond.
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/1999 privind suspendarea aplicării dispozițiilor art. 59 din Legea nr.109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit (adoptată propunerea de respingere).
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit.
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.272/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit.
  9   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea Centrului Istoric București.
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum și a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001.
  12   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2001 pentru modificarea și completarea Legii învățământului, nr.84/1995 (retrimis comisiei).
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind înființarea Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad.
  14   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2001 privind înființarea Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad (adoptată propunerea de respingere).
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Nicolae Titulescu din București.
  16   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2001 privind înființarea Universității "Nicolae Titulescu" din București (adoptată propunerea de respingere).
  17   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Titu Maiorescu din București.
  18   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2001 privind înființarea Universității "Titu Maiorescu" din București (adoptată propunerea de respingere).
  19   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind înființarea Universității George Bacovia din Bacău.
  20   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2001 privind înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău (adoptată propunerea de respingere).
  21   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București.
  22   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2001 privind înființarea Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București (adoptată propunerea de respingere).
  23   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești.
  24   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2001 privind înființarea Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești (adoptată propunerea de respingere).
  25   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2001 privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București și Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2001 privind înființarea Universității "Emanuel" din Oradea (retrimitere la comisie).
  26   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
  27   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961.
  28   Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebări adresate membrilor Guvernului.
  29   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 may 2022, 2:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro