Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.20/07-03-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 25-02-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2002 privind finanțarea restanțelor aferente aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion de lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat;
  Legea privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componența comunei Beliu, județul Arad;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;
  Legea privind înființarea comunei Mădăraș, județul Harghita;
  Legea privind înființarea comunei Cozmeni, județul Harghita;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar.
  3   Informare privind retragerea sprijinului politic de către Grupul parlamentar al PRM deputaților Ilie Neacșu și Sever Meșca.
  4   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru instituirea indemnizației de merit.
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar.
  6   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv.
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite în anul școlar 2001 - 2002.
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate.
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind reglementarea situației juridice și a administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2000 pentru modificarea și completarea articolului 166 din Legea învățământului nr.84/1995.
  11   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind protecția informațiilor clasificate (raport suplimentar - amânarea votului final).
  12   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   12.1  Proiectul de Lege privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;
   12.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1994, aprobată prin Legea nr.136/1994, privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările ulterioare;
   12.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei;
   12.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat al unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat.
   12.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe.
  13   Aprobarea cererii de modificare a componenței unei comisii de mediere.
  14   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 may 2022, 2:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro