Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 28-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 28-30 iunie 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/1999 privind modul de finanțare a cheltuielilor pentru întreținerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului și pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare împrospătării acesteia (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/1999 pentru modificarea Legii nr.8/1994 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor a căror contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective (procedură de urgență);
  Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea instituției Mediatorului Public, inițiată de doamna deputat Ileana Filipescu;
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.8, alin.3 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale, inițiată de un număr de 3 deputați PDSR;
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată prin Legea nr.108/1998, inițiată de domnul deputat Nicolae Grădinaru, independent;
  Propunerea legislativă privind repartizarea în muncă a tinerilor absolvenți ai învățământului superior, profesional, liceal, tehnic și asigurarea de facilități pentru aceștia și angajatori, inițiată de un număr de 6 deputați PDSR;
  Propunerea legislativă privind regimul juridic aplicabil muncii în timp parțial, inițiată de un număr de 8 deputați PDSR;
  Propunerea legislativă pentru completarea art.170 din Legea învățământului nr.84/1995, inițiată de un număr de 5 deputați PDSR;
  Propunerea legislativă pentru completarea art.19 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, inițiată de domnul deputat Nicolae Grădinaru;
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.15/1991 pentru soluționarea conflictelor de muncă, inițiată de doamna deputat Daniela Popa;
  Propunerea legislativă privind modificarea Constituției României, inițiată de un număr de 100 de deputați;
  Propunerea legislativă pentru modificare și completare la Legea nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor, inițiată de domnul deputat Viorel Pop;
  Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, inițiată de un număr de 17 deputați;
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.49 alin.2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, inițiată de un număr de 4 deputați;
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, inițiată de domnul deputat Kerekes Karoly - UDMR;
  Proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiilor liberale.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
  Proiectul de Lege pentru completarea Legii protecției mediului, nr.137/1995;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1998 pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998;
  Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și formarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc.
  4   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996.
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.
  6   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și la taxa pe valoarea adăugată.
  7   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte.
  8   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.
  9   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie.
  10   Dezbateri asupra proiectului de Lege cu privire la salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții.
  11   Expunerea, pe scurt, a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  12   Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 30 june 2022, 22:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro