Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 17-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 1999

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior, BANCOREX SA (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantați și de 5% garanție de bună execuție pentru Blocul energetic nr.1 la Centrala termoelectrică de 2 x 330 MW UNCE Republica Populară Chineză;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea afilierii instituției Avocatul Poporului la Asociația ombudsmanilor și mediatorilor francofoni;
  Propunerea legislativă de modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, inițiată de un număr de 7 deputați;
  Propunerea legislativă de modificare și completare a art.50 din Legea nr.58/1998, Legea bancară, inițiată de domnul deputat Gheorghe Ana, PDSR;
  Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim cu caracter special sau al regiilor autonome, care se stabiliesc cu avizul Oficiului Concurenței.
  3   Adoptarea proiectului de Lege privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciul de apă.
  4   Dezbateri asupra propunerii legislative pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată.
  5   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică.

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Prezentarea scrisorii Președintelui României prin care înștiințează Parlamentul despre participarea unor unități (subunități) ale Armatei României cu efective, armament și/sau tehnică de luptă, la aplicații (exerciții) cu unități (subunități) din armatele altor state, pe teritoriul acestora.
  3   Adoptarea Hotărârii Parlamentului României privind aprobarea participării, în continuare, a României la Forța de Stabilizare în Republica Bosnia-Herțegovina (SFOR), începând cu data de 1 iulie 1999 și până la data de 30 iunie 2000.
  4   Adoptarea Hotărârii Parlamentului României privind aprobarea tranzitării teritoriului României de către eșaloanele de transport, cu trupe și tehnică militară, reprezentând contingentele KFOR în Kosovo ale Republicii Polone și Republicii Cehe.
  5   Adoptarea Hotărârii Parlamentului României privind aprobarea participării unor unități (subunități) din armatele altor state la activități de pregătire în comun cu unități (subunități) ale Armatei României, pe teritoriul național, în perioada iulie-noiembrie 1999.
  6   Adoptarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, care urmează a fi dezbătute în ședință comună, potrivit art. 76 alin.(2) din Constituția României.
  7   Adoptarea textelor rămase în divergență la proiectul de Lege pentru modificarea unor prevederi ale Anexei nr.VI la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
  8   Aprobarea unei modificări în componența Comitetului Director ale Grupului Român al Uniunii Interparlamentare.
  9   Aprobarea unor modificări în componențele nominale ale grupurilor parlamentare de prietenie cu Japonia și Republica Franceză - Adunarea Națională.
  10   Aprobarea constituirii Grupului parlamentar de prietenie România - Republica Slovenia.
  11   Aprobarea constituirii Comisiei Interparlamentare București - Chișinău.
  12   Aprobarea completării componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre - A.P.C.E.M.N.
  13   Aprobarea unor modificări în componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Internațională a Parlamentarilor de Limbă Franceză.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 30 june 2022, 23:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro