Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 13-04-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi pentru perioada 13-15 aprilie 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobrea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizare Regiei autonome de electricitate Renel, Regiei autonome a gazelor naturale Romgaz Mediaș și Regiei autonome a petrolului Petrom București (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobrea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitar-veterinare nr. 60/1974 (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a contragaranta o scrisoare de garanție ce se va elibera de Banca Agricolă S.A. pentru garantarea împrumutului de 100 mii tone cereale acordat Societății comerciale Contim S.A. Timișoara de către Administrația națională a rezervelor de stat (procedură de urgență);
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe trecute în proprietatea statului, inițiată de domnul deputat Francisc Baranyi;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, inițiată de doamnei deputați Tudor Moroianu Geamăn și Marian Enache;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, inițiată de domnul deputat Radu Liviu Bara.
  3   Informarea plenului Camerei Deputaților privind demisia din Grupul parlamentar al USD-PD a domnilor deputați Adrian Severin și Adrian Vilău.
  4   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.50/1998 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței de urgență nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte.
  5   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  Proiectul de Lege pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al României;
  Proiectul de Lege privind taxele extrajudiciare de timbru.
  6   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată.
  7   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare.
  8   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.27/1999 pentru modificarea art.27 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1999 privind aplicarea prevederilor art.6 alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999.
  10   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României.
  11   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate de deputați membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 30 june 2022, 23:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro