Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 22, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 22-02-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 22, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 22-26 februarie 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.5/1999 pentru modificarea art.1 al Legii nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor mobiliare din venituri extrabugetare (procedură de urgență).
  Propunerea legislativă pentru completarea art.156 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, inițiată de domnii deputați: Petre Naidin și Neculai Grigoraș;
  Propunerea legislativă privind declararea orașului Panciu ca municipiu în județul Vrancea, inițiată de domnul deputat Radu Mânea;
  Propunerea legislativă privind acordarea titlului de oraș-martir municipiului Reșița, inițiată de un număr de 31 de deputați;
  Propunerea legislativă privind stabilirea și garantarea în plată a salariului de bază minim brut pe țară, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu;
  Propunerea legislativă privind modificarea anexei Ordonanței de urgență nr.20/1997 privind sumele fixe pentru utilizarea drumurilor, inițiată de trei deputați PNȚCD;
  Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care cu începere de la 28 iunie 1940 au fost persecutate din motive politice de autoritățile sovietice de ocupație, în teritoriile răpite României în urma Protocolului adițional secret al pactului Ribbentrop-Molotov și care ulterior s-au repatriat în România și au redevenit cetățeni români, inițiată de domnul deputat Iftene Pop;
  Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru privind prevenirea, controlul, investigarea și combaterea consumului neregulamentar și traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și a delictelor conexe, semnat la București, la 9 septembrie 1998.
  3   Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente.
  4   Informare cu privire la Înștiințarea Președintelui României cu privire la participarea unor subunități ale armatei, cu efective și tehnică de luptă, la exerciții militare în comun cu subunități alor altor state, în afara teritoriului României.
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind organizarea și desfășurarea referendumului.
  6   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare.
  7   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și București, la 30 iunie 1998.
  8   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg, la 21 iulie 1998 și la București, la 24 iulie 1998.
  9   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 ianuarie 1999.
  10   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris, la 19 ianuarie 1999.
  11   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1999 pentru aprobarea Rezoluției nr.53/2 din 30 ianuarie 1998 adoptată la Washington de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional privind majorarea cotelor membrilor Fondului - cea de-a 11-a revizuire generală.
  12   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, acordate de instituții de învățământ acreditate în România și în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 20 iunie 1998.
  13   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind recunoașterea reciprocă a perioadelor de studii și a actelor de studii eliberate în România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998.
  14   Adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/Kg la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau de panificație.
  15   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/1998 pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului din recolta anului 1998.
  16   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 - 8 februarie 1998, aferente creditelor aranjate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996 și anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova.
  17   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.
  18   Prezentarea de răspunsuri la întrebările și interpelările adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 30 june 2022, 21:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro