Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Fisiere raport depuse de comisii

  P.L. Titlu Document raport Depunere raport
Data Comisia Fisier Data Comisia
1. 335/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 05.01.2017 Buget PDF format 05.01.2017 Buget
2. 514/2016 Proiect de Lege privind adopția în România 05.01.2017 Muncă
Juridică
PDF format 05.01.2017 Muncă
Juridică
3. 1/2017 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 05.01.2017 Juridică PDF format 05.01.2017 Juridică
4. 180/2015 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate 11.01.2017 Agricultură
Juridică
PDF format 11.01.2017 Agricultură
Juridică
5. 318/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor 11.01.2017 Agricultură
Juridică
PDF format 11.01.2017 Agricultură
Juridică
6. 838/2015 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 17.01.2017 Buget
Muncă
PDF format 17.01.2017 Buget
Muncă
7. 356/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 17.01.2017 Industrii
Agricultură
PDF format 17.01.2017 Industrii
Agricultură
8. 469/2016 Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară 17.01.2017 Agricultură PDF format 17.01.2017 Agricultură
9. 521/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor 19.01.2017 Administrație PDF format 19.01.2017 Administrație
10. 281/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe 19.01.2017 Administrație PDF format 19.01.2017 Administrație
11. 294/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Programului Național "Creșe pentru copiii României " 19.01.2017 Administrație PDF format 19.01.2017 Administrație
12. 2/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 19.01.2017 Administrație PDF format 19.01.2017 Administrație
13. 408/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice 30.01.2017 Industrii
Administrație
PDF format 30.01.2017 Industrii
Administrație
14. 105/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 02.02.2017 Buget PDF format 02.02.2017 Buget
15. 7/2017 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 06.02.2017 Buget PDF format 06.02.2017 Buget
16. 8/2017 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 06.02.2017 Buget PDF format 06.02.2017 Buget
17. 13/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-finanțare pentru mediu 2014-2020) , semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016 15.02.2017 Buget PDF format 15.02.2017 Buget
18. 14/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-finanțare pentru creștere 2014-2020), semnat la București, la 15 iulie 2016 15.02.2017 Buget PDF format 15.02.2017 Buget
19. 15/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 15.02.2017 Juridică PDF format 15.02.2017 Juridică
20. 18/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnat la București, la 4 iulie 2016 15.02.2017 Buget PDF format 15.02.2017 Buget
21. 19/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției între România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996 15.02.2017 Buget PDF format 15.02.2017 Buget
22. 17/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015 16.02.2017 Industrii PDF format 16.02.2017 Industrii
23. 41/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale 16.02.2017 Tehnologia informației PDF format 16.02.2017 Tehnologia informației
24. 307/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare 20.02.2017 Apărare PDF format 20.02.2017 Apărare
25. 372/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 20.02.2017 Apărare PDF format 20.02.2017 Apărare
26. 16/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la București 20.02.2017 Apărare PDF format 20.02.2017 Apărare
27. 21/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2016 pentru modificarea art.890 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 20.02.2017 Sănătate PDF format 20.02.2017 Sănătate
28. 129/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 20.02.2017 Juridică PDF format 20.02.2017 Juridică
29. 338/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 21.02.2017 Apărare
Politică externă
PDF format 21.02.2017 Apărare
Politică externă
30. 69/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război 21.02.2017 Apărare PDF format 21.02.2017 Apărare
31. 137/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 21.02.2017 Juridică PDF format 21.02.2017 Juridică
32. 72/2014 Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fără deținător, identificarea și controlul reproducerii câinilor 22.02.2017 Administrație PDF format 22.02.2017 Administrație
33. 218/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației 22.02.2017 Administrație PDF format 22.02.2017 Administrație
34. 238/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 22.02.2017 Administrație PDF format 22.02.2017 Administrație
35. 586/2014 Proiect de Lege privind pensiile ocupaționale 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
36. 173/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
37. 489/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
38. 708/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
39. 731/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
40. 732/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
41. 751/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
42. 786/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
43. 874/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
44. 15/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 22.02.2017 Administrație PDF format 22.02.2017 Administrație
45. 36/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
46. 88/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
47. 118/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
48. 130/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
49. 187/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
50. 253/2016 Proiectul Legii sindicatelor 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
51. 384/2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare 22.02.2017 Administrație PDF format 22.02.2017 Administrație
52. 406/2016 Propunere legislativă pentru reglementarea și organizarea votului electronic 22.02.2017 Administrație
Juridică
PDF format 22.02.2017 Administrație
Juridică
53. 407/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 22.02.2017 Administrație
Juridică
PDF format 22.02.2017 Administrație
Juridică
54. 440/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
55. 443/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare 22.02.2017 Muncă PDF format 22.02.2017 Muncă
56. 459/2016 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal) 22.02.2017 Buget PDF format 22.02.2017 Buget
57. 487/2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici 22.02.2017 Administrație PDF format 22.02.2017 Administrație
58. 530/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 22.02.2017 Administrație PDF format 22.02.2017 Administrație
59. 10/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 22.02.2017 Juridică PDF format 22.02.2017 Juridică
60. 185/2015 Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia și Grădinari, județul Bihor, localități-martir 23.02.2017 Administrație PDF format 23.02.2017 Administrație
61. 810/2015 Proiect de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național 23.02.2017 Buget PDF format 23.02.2017 Buget
62. 303/2016 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil 23.02.2017 Buget
Cultură
PDF format 23.02.2017 Buget
Cultură
63. 415/2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil 23.02.2017 Buget
Cultură
PDF format 23.02.2017 Buget
Cultură
64. 420/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 23.02.2017 Buget PDF format 23.02.2017 Buget
65. 421/2016 Proiect de Lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale 23.02.2017 Muncă PDF format 23.02.2017 Muncă
66. 30/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completrea Legii nr.297/2004 privind piața de capital 23.02.2017 Buget PDF format 23.02.2017 Buget
67. 31/2017 Proiect de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale 23.02.2017 Administrație PDF format 23.02.2017 Administrație
68. 382/2014 Propunere legislativă privind administrarea și gestionarea domeniului de nivel superior ".ro " 27.02.2017 Tehnologia informației PDF format 27.02.2017 Tehnologia informației
69. 422/2016 Proiect de Lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 27.02.2017 Buget PDF format 27.02.2017 Buget
70. 667/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale 28.02.2017 Muncă PDF format 28.02.2017 Muncă
71. 730/2015 Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale 28.02.2017 Muncă
Învățământ
PDF format 28.02.2017 Muncă
Învățământ
72. 324/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri 28.02.2017 Muncă PDF format 28.02.2017 Muncă
73. 423/2016 Proiect de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi 28.02.2017 Industrii
Transport
PDF format 28.02.2017 Industrii
Transport
74. 433/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare la Fundația "Stichting Europeană " - Olanda 28.02.2017 Cultură PDF format 28.02.2017 Cultură
75. 437/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 28.02.2017 Industrii
Agricultură
PDF format 28.02.2017 Industrii
Agricultură
76. 489/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 din 23 iulie 2003 28.02.2017 Muncă
Învățământ
PDF format 28.02.2017 Muncă
Învățământ
77. 516/2016 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 28.02.2017 Buget PDF format 28.02.2017 Buget
78. 518/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 28.02.2017 Muncă PDF format 28.02.2017 Muncă
79. 11/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 28.02.2017 Învățământ PDF format 28.02.2017 Învățământ
80. 130/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe 28.02.2017 Apărare PDF format 28.02.2017 Apărare
81. 792/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 01.03.2017 Muncă
Juridică
PDF format 01.03.2017 Muncă
Juridică
82. 289/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog și chemist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România 01.03.2017 Muncă
Sănătate
PDF format 01.03.2017 Muncă
Sănătate
83. 120/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea farată română în vederea exercitării dreptului de vot la la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii și studenții care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care studiază în România 01.03.2017 Transport PDF format 01.03.2017 Transport
84. 306/2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 02.03.2017 Buget
Transport
PDF format 02.03.2017 Buget
Transport
85. 452/2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 02.03.2017 Buget
Transport
PDF format 02.03.2017 Buget
Transport
86. 144/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect 02.03.2017 Administrație PDF format 02.03.2017 Administrație
87. 432/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație 02.03.2017 Administrație PDF format 02.03.2017 Administrație
88. 36/2017 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României 02.03.2017 Buget PDF format 02.03.2017 Buget
89. 51/2017 Proiect de Lege privind înființarea, la nivelul administrației publice locale din comune, orașe și municipii a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale 02.03.2017 Administrație
Muncă
PDF format 02.03.2017 Administrație
Muncă
90. 59/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal bugetare 02.03.2017 Buget PDF format 02.03.2017 Buget
91. 118/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parțială a blocului situat în municipiul Bistrița, str.Arțarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 02.03.2017 Administrație PDF format 02.03.2017 Administrație
92. 121/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 02.03.2017 Buget PDF format 02.03.2017 Buget
93. 452/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 06.03.2017 Sănătate PDF format 06.03.2017 Sănătate
94. 462/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală 06.03.2017 Agricultură PDF format 06.03.2017 Agricultură
95. 503/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 06.03.2017 Sănătate PDF format 06.03.2017 Sănătate
96. 308/2013 Propunere legislativă privind înființarea "Fondului Român de Investiții Strategice în Energie și Resurse Energetice "-S.A 07.03.2017 Industrii PDF format 07.03.2017 Industrii
97. 481/2014 Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a județului Timiș 07.03.2017 Economică
Industrii
PDF format 07.03.2017 Economică
Industrii
98. 99/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 07.03.2017 Agricultură
Administrație
PDF format 07.03.2017 Agricultură
Administrație
99. 486/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 07.03.2017 Muncă PDF format 07.03.2017 Muncă
100. 704/2015 Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor 07.03.2017 Buget
Industrii
PDF format 07.03.2017 Buget
Industrii
101. 779/2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 07.03.2017 Muncă
Sănătate
PDF format 07.03.2017 Muncă
Sănătate
102. 133/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 07.03.2017 Muncă
Sănătate
PDF format 07.03.2017 Muncă
Sănătate
103. 274/2016 Proiect de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung 07.03.2017 Economică
Muncă
PDF format 07.03.2017 Economică
Muncă
104. 317/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 07.03.2017 Cultură PDF format 07.03.2017 Cultură
105. 508/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 07.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format 07.03.2017 Administrație
Juridică
106. 98/2017 Proiect de Lege privind raspunderea diriginților de șantier și a comisiilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora 07.03.2017 Industrii PDF format 07.03.2017 Industrii
107. 148/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 07.03.2017 Statut PDF format 07.03.2017 Statut
108. 211/2015 Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 08.03.2017 Agricultură
Mediu
PDF format 08.03.2017 Agricultură
Mediu
109. 9/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne 08.03.2017 Administrație
Apărare
PDF format 08.03.2017 Administrație
Apărare
110. 434/2012 Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara. 09.03.2017 Mediu PDF format 09.03.2017 Mediu
111. 695/2015 Proiect de Lege privind declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare națională 09.03.2017 Administrație
Cultură
PDF format 09.03.2017 Administrație
Cultură
112. 337/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 09.03.2017 Buget PDF format 09.03.2017 Buget
113. 346/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 09.03.2017 Buget PDF format 09.03.2017 Buget
114. 354/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 09.03.2017 Buget PDF format 09.03.2017 Buget
115. 382/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal 09.03.2017 Buget PDF format 09.03.2017 Buget
116. 533/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 09.03.2017 Administrație
Sănătate
PDF format 09.03.2017 Administrație
Sănătate
117. 40/2017 Proiect de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate 09.03.2017 Administrație PDF format 09.03.2017 Administrație
118. 109/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2016 privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară 09.03.2017 Transport PDF format 09.03.2017 Transport
119. 111/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A. 09.03.2017 Buget PDF format 09.03.2017 Buget
120. 467/2014 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 13.03.2017 Buget PDF format 13.03.2017 Buget
121. 97/2016 Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" 13.03.2017 Administrație
Cultură
PDF format 13.03.2017 Administrație
Cultură
122. 231/2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 26 octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, ziua Partizanilor Anticomuniști 13.03.2017 Apărare PDF format 13.03.2017 Apărare
123. 519/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 13.03.2017 Muncă PDF format 13.03.2017 Muncă
124. 528/2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei 13.03.2017 Administrație
Cultură
PDF format 13.03.2017 Administrație
Cultură
125. 103/2017 Propunere legislativă privind diferențierea substanțelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire 13.03.2017 Industrii PDF format 13.03.2017 Industrii
126. 127/2017 Propunere legislativă (inițiativă cetățenească) privind revizuirea Constituției României 13.03.2017 Juridică PDF format 13.03.2017 Juridică
127. 164/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 și 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 14.03.2017 Muncă PDF format 14.03.2017 Muncă
128. 697/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative 14.03.2017 Muncă PDF format 14.03.2017 Muncă
129. 13/2016 Propunere legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din Legea nr.344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale 14.03.2017 Muncă PDF format 14.03.2017 Muncă
130. 371/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 14.03.2017 Agricultură PDF format 14.03.2017 Agricultură
131. 20/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 14.03.2017 Învățământ PDF format 14.03.2017 Învățământ
132. 28/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educației și sportului nr.69/2000 14.03.2017 Învățământ PDF format 14.03.2017 Învățământ
133. 58/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 , implementat de Fundația Romanian Angel Appeal 14.03.2017 Buget
Sănătate
PDF format 14.03.2017 Buget
Sănătate
134. 119/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti 14.03.2017 Buget
Sănătate
PDF format 14.03.2017 Buget
Sănătate
135. 723/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat 16.03.2017 Buget PDF format 16.03.2017 Buget
136. 64/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc 16.03.2017 Buget PDF format 16.03.2017 Buget
137. 93/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative 16.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format 16.03.2017 Administrație
Juridică
138. 117/2016 Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect 1 16.03.2017 Administrație PDF format 16.03.2017 Administrație
139. 344/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 16.03.2017 Buget PDF format 16.03.2017 Buget
140. 345/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 16.03.2017 Buget PDF format 16.03.2017 Buget
141. 348/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.47 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 16.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format 16.03.2017 Administrație
Juridică
142. 397/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 16.03.2017 Buget PDF format 16.03.2017 Buget
143. 495/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară 16.03.2017 Buget PDF format 16.03.2017 Buget
144. 534/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare 16.03.2017 Buget
Administrație
PDF format 16.03.2017 Buget
Administrație
145. 535/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri 16.03.2017 Agricultură
Juridică
PDF format 16.03.2017 Agricultură
Juridică
146. 10/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 16.03.2017 Juridică PDF format 16.03.2017 Juridică
147. 10/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 16.03.2017 Juridică PDF format 16.03.2017 Juridică
148. 56/2017 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare 16.03.2017 Buget
Administrație
PDF format 16.03.2017 Buget
Administrație
149. 80/2017 Proiect de Lege pentru mdificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală 16.03.2017 Industrii
Administrație
PDF format 16.03.2017 Industrii
Administrație
150. 116/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 16.03.2017 Administrație PDF format 16.03.2017 Administrație
151. 136/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale 16.03.2017 Buget PDF format 16.03.2017 Buget
152. 154/2017 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 decembrie 2016 16.03.2017 Buget PDF format 16.03.2017 Buget
153. 325/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 20.03.2017 Administrație
Muncă
PDF format 20.03.2017 Administrație
Muncă
154. 325/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 20.03.2017 Administrație
Muncă
PDF format 20.03.2017 Administrație
Muncă
155. 336/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 12 din Legea farmaciei nr.266/2008 20.03.2017 Sănătate PDF format 20.03.2017 Sănătate
156. 362/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale 20.03.2017 Muncă PDF format 20.03.2017 Muncă
157. 398/2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 20.03.2017 Buget
Muncă
PDF format 20.03.2017 Buget
Muncă
158. 450/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei 20.03.2017 Muncă PDF format 20.03.2017 Muncă
159. 461/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare 20.03.2017 Muncă PDF format 20.03.2017 Muncă
160. 146/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 20.03.2017 Administrație PDF format 20.03.2017 Administrație
161. 10/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 21.03.2017 Juridică PDF format 21.03.2017 Juridică
162. 10/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 21.03.2017 Juridică PDF format 21.03.2017 Juridică
163. 52/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei și gazelor naturale nr.123/2012 21.03.2017 Industrii PDF format 21.03.2017 Industrii
164. 79/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 21.03.2017 Industrii PDF format 21.03.2017 Industrii
165. 84/2017 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică 21.03.2017 Industrii PDF format 21.03.2017 Industrii
166. 522/2015 Proiect de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței 22.03.2017 Buget PDF format 22.03.2017 Buget
167. 417/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență 22.03.2017 Buget PDF format 22.03.2017 Buget
168. 471/2016 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Manageriale din România 22.03.2017 Învățământ PDF format 22.03.2017 Învățământ
169. 145/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 22.03.2017 Buget PDF format 22.03.2017 Buget
170. 38/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare 23.03.2017 Administrație PDF format 23.03.2017 Administrație
171. 258/2015 Propunere legislativă privind siguranța în unitățile de învățământ 23.03.2017 Administrație
Învățământ
PDF format 23.03.2017 Administrație
Învățământ
172. 292/2015 Propunere legislativă privind stabilirea redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor 23.03.2017 Buget PDF format 23.03.2017 Buget
173. 174/2016 Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preșcolarilor și școlarilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat 23.03.2017 Administrație
Sănătate
Învățământ
PDF format 23.03.2017 Administrație
Sănătate
Învățământ
174. 175/2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în sănătate 23.03.2017 Sănătate PDF format 23.03.2017 Sănătate
175. 290/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 23.03.2017 Administrație
Învățământ
PDF format 23.03.2017 Administrație
Învățământ
176. 444/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea art.184 alin.(6) și (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 23.03.2017 Sănătate PDF format 23.03.2017 Sănătate
177. 22/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.51 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației 23.03.2017 Industrii
Administrație
PDF format 23.03.2017 Industrii
Administrație
178. 350/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 24.03.2017 Buget PDF format 24.03.2017 Buget
179. 736/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare 24.03.2017 Buget PDF format 24.03.2017 Buget
180. 100/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 24.03.2017 Buget PDF format 24.03.2017 Buget
181. 174/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 27.03.2017 Industrii PDF format 27.03.2017 Industrii
182. 547/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 27.03.2017 Juridică PDF format 27.03.2017 Juridică
183. 896/2015 Proiect de Lege pentru completarea art. 9 al Titlului XI – Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente 27.03.2017 Muncă
Juridică
PDF format 27.03.2017 Muncă
Juridică
184. 244/2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii 1950-1961 28.03.2017 Muncă PDF format 28.03.2017 Muncă
185. 304/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic precum și a Legii nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare 28.03.2017 Muncă
Învățământ
Juridică
PDF format 28.03.2017 Muncă
Învățământ
Juridică
186. 457/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 28.03.2017 Agricultură
Mediu
PDF format 28.03.2017 Agricultură
Mediu
187. 33/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 28.03.2017 Muncă PDF format 28.03.2017 Muncă
188. 73/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art.41 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 28.03.2017 Muncă
Sănătate
PDF format 28.03.2017 Muncă
Sănătate
189. 268/2013 Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanțelor fiscale accesorii 29.03.2017 Buget PDF format 29.03.2017 Buget
190. 130/2014 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal 29.03.2017 Buget PDF format 29.03.2017 Buget
191. 291/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 29.03.2017 Buget
Juridică
PDF format 29.03.2017 Buget
Juridică
192. 343/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 29.03.2017 Buget PDF format 29.03.2017 Buget
193. 361/2016 Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România 29.03.2017 Buget
Juridică
Transport
PDF format 29.03.2017 Buget
Juridică
Transport
194. 64/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 29.03.2017 Muncă
Sănătate
PDF format 29.03.2017 Muncă
Sănătate
195. 127/2017 Propunere legislativă (inițiativă cetățenească) privind revizuirea Constituției României 29.03.2017 Juridică PDF format 29.03.2017 Juridică
196. 133/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal 29.03.2017 Buget PDF format 29.03.2017 Buget
197. 156/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 29.03.2017 Buget PDF format 29.03.2017 Buget
198. 185/2015 Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia și Grădinari, județul Bihor, localități-martir 30.03.2017 Administrație PDF format 30.03.2017 Administrație
199. 716/2015 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 30.03.2017 Industrii
Administrație
PDF format 30.03.2017 Industrii
Administrație
200. 149/2016 Propunere legislativă privind obligativitatea și prioritizarea finanțării de fonduri europene a proiectelor și obiectivelor de investiții eligibile 30.03.2017 Buget
Administrație
PDF format 30.03.2017 Buget
Administrație
201. 330/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice 30.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format 30.03.2017 Administrație
Juridică
202. 431/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 30.03.2017 Administrație PDF format 30.03.2017 Administrație
203. 460/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim 30.03.2017 Administrație
Mediu
PDF format 30.03.2017 Administrație
Mediu
204. 34/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice 30.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format 30.03.2017 Administrație
Juridică
205. 50/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 30.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format 30.03.2017 Administrație
Juridică
206. 102/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 30.03.2017 Administrație
Juridică
PDF format 30.03.2017 Administrație
Juridică
207. 122/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative 30.03.2017 Administrație PDF format 30.03.2017 Administrație
208. 147/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 30.03.2017 Juridică PDF format 30.03.2017 Juridică
209. 557/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 03.04.2017 Sănătate PDF format 03.04.2017 Sănătate
210. 48/2014 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ 03.04.2017 Buget
Muncă
PDF format 03.04.2017 Buget
Muncă
211. 558/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 03.04.2017 Muncă
Sănătate
PDF format 03.04.2017 Muncă
Sănătate
212. 32/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 03.04.2017 Învățământ PDF format 03.04.2017 Învățământ
213. 257/2015 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului 03.04.2017 Învățământ PDF format 03.04.2017 Învățământ
214. 323/2015 Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ 03.04.2017 Buget
Muncă
PDF format 03.04.2017 Buget
Muncă
215. 66/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 03.04.2017 Învățământ
Juridică
PDF format 03.04.2017 Învățământ
Juridică
216. 230/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială 03.04.2017 Muncă PDF format 03.04.2017 Muncă
217. 287/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 03.04.2017 Învățământ PDF format 03.04.2017 Învățământ
218. 340/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 03.04.2017 Sănătate PDF format 03.04.2017 Sănătate
219. 341/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 03.04.2017 Sănătate PDF format 03.04.2017 Sănătate
220. 458/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 03.04.2017 Sănătate PDF format 03.04.2017 Sănătate
221. 518/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 03.04.2017 Muncă PDF format 03.04.2017 Muncă
222. 12/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății 03.04.2017 Muncă
Învățământ
PDF format 03.04.2017 Muncă
Învățământ
223. 20/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 03.04.2017 Învățământ PDF format 03.04.2017 Învățământ
224. 35/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.731 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 03.04.2017 Muncă PDF format 03.04.2017 Muncă
225. 117/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat 03.04.2017 Administrație
Învățământ
PDF format 03.04.2017 Administrație
Învățământ
226. 146/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 03.04.2017 Administrație PDF format 03.04.2017 Administrație
227. 722/2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar 04.04.2017 Agricultură
Sănătate
PDF format 04.04.2017 Agricultură
Sănătate
228. 478/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structural și de investiții europene 04.04.2017 Muncă
Afaceri europene
PDF format 04.04.2017 Muncă
Afaceri europene
229. 479/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 04.04.2017 Economică
Afaceri europene
PDF format 04.04.2017 Economică
Afaceri europene
230. 48/2017 Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice 04.04.2017 Agricultură PDF format 04.04.2017 Agricultură
231. 70/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului 04.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format 04.04.2017 Administrație
Juridică
232. 106/2017 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 04.04.2017 Administrație
Apărare
PDF format 04.04.2017 Administrație
Apărare
233. 575/2009 Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport 05.04.2017 Buget
Juridică
PDF format 05.04.2017 Buget
Juridică
234. 620/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate 05.04.2017 Învățământ PDF format 05.04.2017 Învățământ
235. 333/2015 Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 05.04.2017 Juridică PDF format 05.04.2017 Juridică
236. 199/2016 Propunere legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile 05.04.2017 Buget PDF format 05.04.2017 Buget
237. 353/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 05.04.2017 Buget PDF format 05.04.2017 Buget
238. 353/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 05.04.2017 Buget PDF format 05.04.2017 Buget
239. 359/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015 05.04.2017 Juridică PDF format 05.04.2017 Juridică
240. 57/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 05.04.2017 Juridică PDF format 05.04.2017 Juridică
241. 108/2017 Propunere legislativă referitoare la modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare 05.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format 05.04.2017 Administrație
Juridică
242. 124/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război 05.04.2017 Muncă PDF format 05.04.2017 Muncă
243. 131/2017 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea corpului pompierilor militari și a protecției civile 05.04.2017 Administrație
Apărare
PDF format 05.04.2017 Administrație
Apărare
244. 150/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 educației naționale 05.04.2017 Învățământ PDF format 05.04.2017 Învățământ
245. 159/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 05.04.2017 Apărare PDF format 05.04.2017 Apărare
246. 165/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 05.04.2017 Agricultură PDF format 05.04.2017 Agricultură
247. 166/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene 05.04.2017 Muncă PDF format 05.04.2017 Muncă
248. 852/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 06.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format 06.04.2017 Administrație
Juridică
249. 477/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră 06.04.2017 Transport PDF format 06.04.2017 Transport
250. 280/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012 11.04.2017 Industrii PDF format 11.04.2017 Industrii
251. 143/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 11.04.2017 Agricultură
Învățământ
PDF format 11.04.2017 Agricultură
Învățământ
252. 266/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 11.04.2017 Muncă PDF format 11.04.2017 Muncă
253. 409/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local 11.04.2017 Industrii
Administrație
Transport
PDF format 11.04.2017 Industrii
Administrație
Transport
254. 53/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 11.04.2017 Administrație
Muncă
PDF format 11.04.2017 Administrație
Muncă
255. 71/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 11.04.2017 Muncă PDF format 11.04.2017 Muncă
256. 89/2017 Proiect de Lege pentru "Inocența Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de educație sexuală în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, fără acordul scris al părinților sau tutorelui 11.04.2017 Învățământ
Juridică
PDF format 11.04.2017 Învățământ
Juridică
257. 101/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52 /2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 11.04.2017 Muncă PDF format 11.04.2017 Muncă
258. 125/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 11.04.2017 Muncă PDF format 11.04.2017 Muncă
259. 169/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român 11.04.2017 Apărare PDF format 11.04.2017 Apărare
260. 843/2015 Proiect de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici 12.04.2017 Juridică
Tehnologia informației
PDF format 12.04.2017 Juridică
Tehnologia informației
261. 201/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 12.04.2017 Buget
Juridică
Transport
PDF format 12.04.2017 Buget
Juridică
Transport
262. 313/2016 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule 12.04.2017 Buget
Juridică
Transport
PDF format 12.04.2017 Buget
Juridică
Transport
263. 349/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 12.04.2017 Buget PDF format 12.04.2017 Buget
264. 353/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 12.04.2017 Buget PDF format 12.04.2017 Buget
265. 353/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 12.04.2017 Buget PDF format 12.04.2017 Buget
266. 386/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 12.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format 12.04.2017 Administrație
Juridică
267. 393/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative 12.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format 12.04.2017 Administrație
Juridică
268. 63/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligații fiscale 12.04.2017 Buget PDF format 12.04.2017 Buget
269. 439/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 18.04.2017 Sănătate PDF format 18.04.2017 Sănătate
270. 698/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică 19.04.2017 Muncă PDF format 19.04.2017 Muncă
271. 89/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.04.2017 Muncă PDF format 19.04.2017 Muncă
272. 91/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.04.2017 Muncă PDF format 19.04.2017 Muncă
273. 220/2016 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 19.04.2017 Muncă
Sănătate
PDF format 19.04.2017 Muncă
Sănătate
274. 484/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.04.2017 Muncă PDF format 19.04.2017 Muncă
275. 522/2016 Propunere legislativă privind activitatea de recuperare debite 19.04.2017 Industrii
Juridică
PDF format 19.04.2017 Industrii
Juridică
276. 74/2017 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii 19.04.2017 Industrii
Juridică
PDF format 19.04.2017 Industrii
Juridică
277. 138/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România 19.04.2017 Transport PDF format 19.04.2017 Transport
278. 333/2015 Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 20.04.2017 Juridică PDF format 20.04.2017 Juridică
279. 347/2015 Proiect de Lege privind medicina școlară 20.04.2017 Sănătate
Învățământ
PDF format 20.04.2017 Sănătate
Învățământ
280. 526/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor 20.04.2017 Muncă
Juridică
Apărare
PDF format 20.04.2017 Muncă
Juridică
Apărare
281. 141/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 20.04.2017 Juridică PDF format 20.04.2017 Juridică
282. 144/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată 20.04.2017 Industrii
Administrație
Transport
PDF format 20.04.2017 Industrii
Administrație
Transport
283. 164/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 21.04.2017 Industrii PDF format 21.04.2017 Industrii
284. 699/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România 24.04.2017 Sănătate PDF format 24.04.2017 Sănătate
285. 378/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România 24.04.2017 Sănătate PDF format 24.04.2017 Sănătate
286. 830/2007 Proiect de Lege privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare 25.04.2017 Industrii
Apărare
PDF format 25.04.2017 Industrii
Apărare
287. 267/2016 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei 25.04.2017 Administrație
Cultură
PDF format 25.04.2017 Administrație
Cultură
288. 532/2016 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor români din temnițele comuniste 25.04.2017 Juridică PDF format    
289. 152/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb 25.04.2017 Juridică
Politică externă
PDF format 25.04.2017 Juridică
Politică externă
290. 157/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative 25.04.2017 Buget
Muncă
PDF format 25.04.2017 Buget
Muncă
291. 172/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice 26.04.2017 Buget
Învățământ
PDF format 26.04.2017 Buget
Învățământ
292. 40/2015 Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestațiilor casnice la domiciliu și prestațiilor cu caracter ocazional sau sezonier 26.04.2017 Buget
Muncă
PDF format 26.04.2017 Buget
Muncă
293. 317/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 26.04.2017 Cultură PDF format 26.04.2017 Cultură
294. 476/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 26.04.2017 Muncă
Juridică
Apărare
PDF format 26.04.2017 Muncă
Juridică
Apărare
295. 495/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară 26.04.2017 Buget PDF format 26.04.2017 Buget
296. 496/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat 26.04.2017 Buget PDF format 26.04.2017 Buget
297. 523/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 26.04.2017 Drepturile omului
Juridică
PDF format 26.04.2017 Drepturile omului
Juridică
298. 112/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli 26.04.2017 Agricultură
Învățământ
PDF format 26.04.2017 Agricultură
Învățământ
299. 149/2017 Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 26.04.2017 Învățământ PDF format 26.04.2017 Învățământ
300. 174/2017 Proiect de Lege privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor - inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 26.04.2017 Buget PDF format 26.04.2017 Buget
301. 297/2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților aministrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format 27.04.2017 Administrație
Juridică
302. 46/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului " Case sociale în mediul rural " 27.04.2017 Administrație
Juridică
PDF format 27.04.2017 Administrație
Juridică
303. 116/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 27.04.2017 Administrație PDF format 27.04.2017 Administrație
304. 291/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române 02.05.2017 Învățământ
Juridică
PDF format 02.05.2017 Învățământ
Juridică
305. 97/2017 Proiect de Lege privind înființarea Festivalului Internațional "București-Pasărea Măiastră " 02.05.2017 Administrație
Cultură
PDF format 02.05.2017 Administrație
Cultură
306. 337/2013 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism 03.05.2017 Buget
Juridică
PDF format 03.05.2017 Buget
Juridică
307. 188/2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice 03.05.2017 Agricultură
Juridică
PDF format 03.05.2017 Agricultură
Juridică
308. 466/2016 Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" 03.05.2017 Administrație
Cultură
PDF format 03.05.2017 Administrație
Cultură
309. 182/2017 Propunere legislativă privind completarea articolului 9 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare 03.05.2017 Statut PDF format 03.05.2017 Statut
310. 477/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră 04.05.2017 Transport PDF format 04.05.2017 Transport
311. 72/2012 Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite 08.05.2017 Juridică PDF format 08.05.2017 Juridică
312. 532/2016 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor români din temnițele comuniste 08.05.2017 Juridică PDF format 08.05.2017 Juridică
313. 160/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 08.05.2017 Juridică PDF format 08.05.2017 Juridică
314. 239/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale 09.05.2017 Industrii PDF format 09.05.2017 Industrii
315. 324/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri 09.05.2017 Muncă PDF format 09.05.2017 Muncă
316. 326/2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului de 15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 09.05.2017 Administrație
Juridică
PDF format 09.05.2017 Administrație
Juridică
317. 529/2016 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului și din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița 09.05.2017 Agricultură
Juridică
PDF format 09.05.2017 Agricultură
Juridică
318. 529/2016 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului și din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița 09.05.2017 Agricultură
Juridică
PDF format 09.05.2017 Agricultură
Juridică
319. 539/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (3) a articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată 09.05.2017 Industrii PDF format 09.05.2017 Industrii
320. 82/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică 09.05.2017 Muncă PDF format 09.05.2017 Muncă
321. 107/2017 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 09.05.2017 Juridică PDF format 09.05.2017 Juridică
322. 134/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 09.05.2017 Agricultură
Mediu
PDF format 09.05.2017 Agricultură
Mediu
323. 134/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 09.05.2017 Agricultură
Mediu
PDF format 09.05.2017 Agricultură
Mediu
324. 173/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare 09.05.2017 Industrii
Agricultură
Juridică
PDF format 09.05.2017 Industrii
Agricultură
Juridică
325. 92/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 10.05.2017 Transport PDF format 10.05.2017 Transport
326. 328/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) și b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 10.05.2017 Administrație
Juridică
PDF format 10.05.2017 Administrație
Juridică
327. 521/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice 10.05.2017 Administrație
Juridică
PDF format 10.05.2017 Administrație
Juridică
328. 72/2014 Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fără deținător, identificarea și controlul reproducerii câinilor 11.05.2017 Administrație PDF format 11.05.2017 Administrație
329. 136/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 11.05.2017 Muncă PDF format 11.05.2017 Muncă
330. 694/2015 Proiect de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate 11.05.2017 Buget
Juridică
PDF format 11.05.2017 Buget
Juridică
331. 796/2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică 11.05.2017 Industrii PDF format 11.05.2017 Industrii
332. 418/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 11.05.2017 Buget PDF format 11.05.2017 Buget
333. 168/2017 Propunere legislativă privind trecerea orașului Căzănești la rangul de comună și pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița 11.05.2017 Administrație PDF format 11.05.2017 Administrație
334. 175/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 11.05.2017 Muncă PDF format 11.05.2017 Muncă
335. 178/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești 11.05.2017 Buget
Agricultură
PDF format 11.05.2017 Buget
Agricultură
336. 359/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015 12.05.2017 Juridică PDF format 12.05.2017 Juridică
337. 287/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 15.05.2017 Învățământ PDF format 15.05.2017 Învățământ
338. 161/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 15.05.2017 Învățământ PDF format 15.05.2017 Învățământ
339. 162/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice 16.05.2017 Agricultură
Juridică
PDF format 16.05.2017 Agricultură
Juridică
340. 146/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale 16.05.2017 Sănătate
Învățământ
Juridică
PDF format 16.05.2017 Sănătate
Învățământ
Juridică
341. 333/2016 Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie 16.05.2017 Buget
Industrii
Juridică
Transport
PDF format 16.05.2017 Buget
Industrii
Juridică
Transport
342. 387/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 16.05.2017 Juridică PDF format 16.05.2017 Juridică
343. 142/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative 16.05.2017 Buget
Muncă
PDF format 16.05.2017 Buget
Muncă
344. 442/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 17.05.2017 Administrație
Juridică
PDF format 17.05.2017 Administrație
Juridică
345. 648/2015 Proiect de Lege privind primul loc de muncă 17.05.2017 Muncă PDF format 17.05.2017 Muncă
346. 119/2016 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultațiile prenatale 17.05.2017 Muncă PDF format 17.05.2017 Muncă
347. 275/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 17.05.2017 Administrație
Juridică
PDF format 17.05.2017 Administrație
Juridică
348. 62/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice 17.05.2017 Muncă PDF format 17.05.2017 Muncă
349. 90/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 17.05.2017 Muncă PDF format 17.05.2017 Muncă
350. 151/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială 17.05.2017 Agricultură
Muncă
Juridică
PDF format 17.05.2017 Agricultură
Muncă
Juridică
351. 180/2017 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017 17.05.2017 Buget PDF format 17.05.2017 Buget
352. 441/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.05.2017 Muncă
Sănătate
PDF format 18.05.2017 Muncă
Sănătate
353. 490/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.05.2017 Muncă
Sănătate
PDF format 18.05.2017 Muncă
Sănătate
354. 144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 22.05.2017 Administrație PDF format 22.05.2017 Administrație
355. 68/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) și art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 22.05.2017 Juridică PDF format 22.05.2017 Juridică
356. 97/2016 Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" 22.05.2017 Administrație
Cultură
PDF format 22.05.2017 Administrație
Cultură
357. 439/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 22.05.2017 Sănătate PDF format 22.05.2017 Sănătate
358. 468/2016 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 22.05.2017 Administrație
Juridică
PDF format 22.05.2017 Administrație
Juridică
359. 468/2016 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 22.05.2017 Administrație
Juridică
PDF format 22.05.2017 Administrație
Juridică
360. 536/2016 Proiect de Lege privind creșterea salariilor medicilor din sistemul public din România 22.05.2017 Buget
Muncă
PDF format 22.05.2017 Buget
Muncă
361. 29/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 22.05.2017 Sănătate
Juridică
PDF format 22.05.2017 Sănătate
Juridică
362. 47/2017 Proiect de Lege privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universități, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României 22.05.2017 Învățământ PDF format 22.05.2017 Învățământ
363. 78/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 22.05.2017 Muncă PDF format 22.05.2017 Muncă
364. 140/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei 22.05.2017 Cultură PDF format 22.05.2017 Cultură
365. 188/2017 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.05.2017 Muncă PDF format 22.05.2017 Muncă
366. 725/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere 23.05.2017 Transport PDF format 23.05.2017 Transport
367. 178/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră 23.05.2017 Transport PDF format 23.05.2017 Transport
368. 127/2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan " 23.05.2017 Agricultură
Administrație
PDF format 23.05.2017 Agricultură
Administrație
369. 105/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 23.05.2017 Industrii PDF format 23.05.2017 Industrii
370. 395/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor 23.05.2017 Agricultură PDF format 23.05.2017 Agricultură
371. 499/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată 23.05.2017 Industrii PDF format 23.05.2017 Industrii
372. 189/2017 Legea pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României 23.05.2017 Apărare PDF format 23.05.2017 Apărare
373. 418/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor 24.05.2017 Industrii PDF format 24.05.2017 Industrii
374. 222/2015 Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum și dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă 24.05.2017 Industrii
Transport
PDF format 24.05.2017 Industrii
Transport
375. 409/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local 24.05.2017 Industrii
Administrație
Transport
PDF format 24.05.2017 Industrii
Administrație
Transport
376. 201/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe 24.05.2017 Administrație PDF format 24.05.2017 Administrație
377. 202/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării parlamentare a NATO la București, în perioada 6-9 octombrie 2017 24.05.2017 Administrație PDF format 24.05.2017 Administrație
378. 455/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 25.05.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 25.05.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
379. 485/2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 25.05.2017 Agricultură
Mediu
PDF format 25.05.2017 Agricultură
Mediu
380. 195/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016 26.05.2017 Juridică PDF format 26.05.2017 Juridică
381. 196/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC 26.05.2017 Juridică PDF format 26.05.2017 Juridică
382. 645/2013 Propunere legislativă privind programul "Masa la Scoală" pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial 30.05.2017 Administrație
Învățământ
PDF format 30.05.2017 Administrație
Învățământ
383. 409/2014 Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAȚIONALE 30.05.2017 Învățământ
Cultură
PDF format 30.05.2017 Învățământ
Cultură
384. 442/2016 Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse 30.05.2017 Buget
Muncă
PDF format 30.05.2017 Buget
Muncă
385. 77/2017 Proiect de Lege privind achiziționarea imobilului conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș, de către Ministerul Culturii 30.05.2017 Cultură PDF format 30.05.2017 Cultură
386. 177/2017 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului 30.05.2017 Cultură PDF format 30.05.2017 Cultură
387. 183/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 30.05.2017 Administrație
Tehnologia informației
PDF format 30.05.2017 Administrație
Tehnologia informației
388. 270/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere 31.05.2017 Agricultură
Muncă
Mediu
PDF format 31.05.2017 Agricultură
Muncă
Mediu
389. 338/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 31.05.2017 Apărare
Politică externă
PDF format 31.05.2017 Apărare
Politică externă
390. 379/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere 31.05.2017 Industrii
Transport
PDF format 31.05.2017 Industrii
Transport
391. 383/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal 31.05.2017 Buget
Administrație
PDF format 31.05.2017 Buget
Administrație
392. 385/2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal 31.05.2017 Buget PDF format 31.05.2017 Buget
393. 459/2016 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal) 31.05.2017 Buget PDF format 31.05.2017 Buget
394. 167/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 31.05.2017 Industrii PDF format 31.05.2017 Industrii
395. 49/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate 06.06.2017 Agricultură PDF format 06.06.2017 Agricultură
396. 49/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate 06.06.2017 Agricultură PDF format 06.06.2017 Agricultură
397. 187/2017 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești 06.06.2017 Agricultură PDF format 06.06.2017 Agricultură
398. 97/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale 07.06.2017 Buget
Industrii
PDF format 07.06.2017 Buget
Industrii
399. 220/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor 07.06.2017 Agricultură
Juridică
PDF format 07.06.2017 Agricultură
Juridică
400. 617/2015 Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru cultivarea memoriei naționale antitotalitare 07.06.2017 Învățământ
Cultură
PDF format 07.06.2017 Învățământ
Cultură
401. 176/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române 07.06.2017 Apărare PDF format 07.06.2017 Apărare
402. 179/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, repectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și închiderea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 07.06.2017 Buget
Agricultură
PDF format 07.06.2017 Buget
Agricultură
403. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 07.06.2017 Muncă PDF format 07.06.2017 Muncă
404. 320/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării 08.06.2017 Apărare PDF format 08.06.2017 Apărare
405. 203/2017 Propunere legislativă pentru modifiarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 09.06.2017 Buget PDF format 09.06.2017 Buget
406. 356/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 12.06.2017 Industrii
Agricultură
PDF format 12.06.2017 Industrii
Agricultură
407. 538/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor 12.06.2017 Mediu PDF format 12.06.2017 Mediu
408. 113/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor 12.06.2017 Mediu PDF format 12.06.2017 Mediu
409. 49/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate 13.06.2017 Agricultură PDF format 13.06.2017 Agricultură
410. 49/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate 13.06.2017 Agricultură PDF format 13.06.2017 Agricultură
411. 126/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare 13.06.2017 Buget
Muncă
PDF format 13.06.2017 Buget
Muncă
412. 186/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior 13.06.2017 Muncă PDF format 13.06.2017 Muncă
413. 200/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 13.06.2017 Industrii PDF format 13.06.2017 Industrii
414. 217/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea protocolului de Amendare, semnat la București, la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău, la 20 aprilie 2012 14.06.2017 Apărare PDF format 14.06.2017 Apărare
415. 465/2015 lege pentru modificarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 221 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 15.06.2017 Sănătate PDF format 15.06.2017 Sănătate
416. 439/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 15.06.2017 Sănătate PDF format 15.06.2017 Sănătate
417. 465/2016 Proiect de Lege privind asigurarea calității în sistemul de sănătate 15.06.2017 Sănătate PDF format 15.06.2017 Sănătate
418. 507/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 15.06.2017 Administrație
Juridică
PDF format 15.06.2017 Administrație
Juridică
419. 512/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice 15.06.2017 Industrii
Juridică
PDF format 15.06.2017 Industrii
Juridică
420. 524/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 15.06.2017 Buget PDF format 15.06.2017 Buget
421. 540/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal 15.06.2017 Buget PDF format 15.06.2017 Buget
422. 205/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Admnistrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în domeniul public al județului Tulcea 15.06.2017 Juridică
Transport
PDF format 15.06.2017 Juridică
Transport
423. 172/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art.26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 16.06.2017 Agricultură
Mediu
PDF format 16.06.2017 Agricultură
Mediu
424. 218/2017 Proiect de Lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative 16.06.2017 Buget PDF format 16.06.2017 Buget
425. 489/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.06.2017 Muncă PDF format 19.06.2017 Muncă
426. 27/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 19.06.2017 Muncă PDF format 19.06.2017 Muncă
427. 143/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 19.06.2017 Buget PDF format 19.06.2017 Buget
428. 214/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art.1 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 19.06.2017 Buget PDF format 19.06.2017 Buget
429. 640/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții 20.06.2017 Industrii PDF format 20.06.2017 Industrii
430. 701/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 20.06.2017 Juridică 20.06.2017 Juridică
431. 701/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 20.06.2017 Juridică PDF format 20.06.2017 Juridică
432. 837/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 20.06.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 20.06.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
433. 103/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 20.06.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 20.06.2017 Agricultură
Juridică
Mediu
434. 176/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române 20.06.2017 Apărare PDF format 20.06.2017 Apărare
435. 194/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 20.06.2017 Statut PDF format 20.06.2017 Statut
436. 224/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 4 august 2016 20.06.2017 Apărare PDF format 20.06.2017 Apărare
437. 229/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 14 decembrie 2016 20.06.2017 Apărare PDF format 20.06.2017 Apărare
438. 271/2010 Propunere legislativă "Legea holdingului" 21.06.2017 Economică
Industrii
PDF format 21.06.2017 Economică
Industrii
439. 305/2010 Proiect de Lege privind holdingurile 21.06.2017 Economică
Industrii
PDF format 21.06.2017 Economică
Industrii
440. 110/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 21.06.2017 Industrii PDF format 21.06.2017 Industrii
441. 184/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 21.06.2017 Buget PDF format 21.06.2017 Buget
442. 230/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum și pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora 21.06.2017 Agricultură PDF format 21.06.2017 Agricultură
443. 93/2014 Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace 22.06.2017 Buget
Administrație
PDF format 22.06.2017 Buget
Administrație
444. 170/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară 22.06.2017 Administrație
Sănătate
PDF format 22.06.2017 Administrație
Sănătate
445. 204/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare 22.06.2017 Buget
Administrație
PDF format 22.06.2017 Buget
Administrație
446. 115/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011 și a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și pentru abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare 26.06.2017 Învățământ
Transport
PDF format 26.06.2017 Învățământ
Transport
447. 246/2017 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 26.06.2017 Juridică PDF format 26.06.2017 Juridică
448. 542/2011 Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice 27.06.2017 Agricultură PDF format 27.06.2017 Agricultură
449. 129/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală 27.06.2017 Agricultură PDF format 27.06.2017 Agricultură
450. 222/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 27.06.2017 Sănătate PDF format 27.06.2017 Sănătate
451. 334/2014 Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populație 28.06.2017 Industrii
Juridică
PDF format 28.06.2017 Industrii
Juridică
452. 336/2015 Propunere legislativă privind Cinematografia 29.06.2017 Cultură PDF format 29.06.2017 Cultură
453. 627/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 29.06.2017 Sănătate
Învățământ
PDF format 29.06.2017 Sănătate
Învățământ
454. 177/2017 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului 29.06.2017 Cultură PDF format 29.06.2017 Cultură
455. 232/2017 Proiect de Lege privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaționale de tranzit, semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944 29.06.2017 Transport PDF format 29.06.2017 Transport
456. 240/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 04.09.2017 Juridică PDF format 04.09.2017 Juridică
457. 240/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 04.09.2017 Juridică PDF format 04.09.2017 Juridică
458. 603/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6-Legea (r) nr.61 din 22/09/1993 05.09.2017 Muncă PDF format 05.09.2017 Muncă
459. 197/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 05.09.2017 Învățământ PDF format 05.09.2017 Învățământ
460. 240/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 05.09.2017 Juridică PDF format 05.09.2017 Juridică
461. 240/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 05.09.2017 Juridică PDF format 05.09.2017 Juridică
462. 248/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2017 privind modificarea art.VIII alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății 05.09.2017 Învățământ PDF format 05.09.2017 Învățământ
463. 298/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România 06.09.2017 Buget PDF format 06.09.2017 Buget
464. 334/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 06.09.2017 Buget PDF format 06.09.2017 Buget
465. 353/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 06.09.2017 Buget PDF format 06.09.2017 Buget
466. 208/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 06.09.2017 Agricultură PDF format 06.09.2017 Agricultură
467. 83/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată 12.09.2017 Muncă PDF format 12.09.2017 Muncă
468. 550/2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) și (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii 12.09.2017 Muncă PDF format 12.09.2017 Muncă
469. 393/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative 12.09.2017 Administrație
Juridică
PDF format 12.09.2017 Administrație
Juridică
470. 491/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii 12.09.2017 Muncă PDF format 12.09.2017 Muncă
471. 162/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului 12.09.2017 Buget
Muncă
PDF format 12.09.2017 Buget
Muncă
472. 213/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative 12.09.2017 Buget
Muncă
PDF format 12.09.2017 Buget
Muncă
473. 231/2017 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 12.09.2017 Mediu PDF format 12.09.2017 Mediu
474. 212/2017 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari 14.09.2017 Administrație PDF format 14.09.2017 Administrație
475. 216/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 14.09.2017 Administrație PDF format 14.09.2017 Administrație
476. 252/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București, la 8 februarie 2017 14.09.2017 Apărare PDF format 14.09.2017 Apărare
477. 463/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.09.2017 Muncă
Sănătate
PDF format 18.09.2017 Muncă
Sănătate
478. 61/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.09.2017 Muncă
Sănătate
PDF format 18.09.2017 Muncă
Sănătate
479. 283/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 38, articolului 41 și a articolului 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 19.09.2017 Statut PDF format 19.09.2017 Statut
480. 249/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernulului nr.50/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 20.09.2017 Administrație PDF format 20.09.2017 Administrație
481. 251/2017 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra, la 7 iulie 1995 20.09.2017 Transport PDF format 20.09.2017 Transport
482. 271/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art.50 (a) al Convenției privind Aviația Civilă Internațională și a Protocolului referitor la amendarea art.56 al Convenției privind Aviația Civilă Internațională, încheiate și semnate la Montreal la 6 octombrie 2016 20.09.2017 Transport PDF format 20.09.2017 Transport
483. 81/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 21.09.2017 Muncă
Sănătate
PDF format 21.09.2017 Muncă
Sănătate
484. 269/2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București, la 21 aprilie 2016 21.09.2017 Apărare
Transport
PDF format 21.09.2017 Apărare
Transport