Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: primite de la Presedintele României spre reexaminare

Numar înregistrari gasite: 68
  Numar Titlu Stadiu
1. L544/22.09.1997 LEGE privind remunerarea persoanelor alese sau numite precum și a unor categorii de personal din cadrul autorității publice. raport
depus
17.05.1999
2. L156/03.03.2004 LEGE privind constituirea Sistemului Național de Cercetare Sociologică a Opiniei Publice respinsa
31.05.2005
3. L334/03.05.2004 LEGE privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical pe ordinea de zi
09.02.2006
4. L620/14.09.2004 LEGE pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești respins
05.07.2006
5. L260/29.06.2005 LEGE privind modificarea Legii 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuinte, trecute în proprietatea statului respinsa
14.11.2006
6. L352/11.04.2006 LEGE privind facilitarea listării societăților comerciale pe piața de capital respinsa
20.12.2006
7. L429/02.05.2006 LEGE pentru completarea art.5 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
26.05.2009
8. L680/05.09.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
11.09.2007
9. L729/12.09.2006 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și modificarea altor legi adoptat
de Senat
09.03.2009
10. L1017/19.12.2006 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice respinsa
23.10.2007
11. L181/20.02.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare respinsa
17.12.2007
12. L452/07.06.2007 LEGE privind personalul Curții Constituționale respins
de Senat
16.10.2013
13. L577/04.09.2007 LEGE pentru pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/ 2006 respinsa
12.05.2009
14. L599/04.09.2007 LEGE privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre respinsa
24.05.2011
15. L633/04.09.2007 LEGE privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România respinsa
de Senat
23.03.2009
16. L726/16.10.2007 LEGE pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
08.10.2008
17. L887/04.12.2007 LEGE pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita respins
24.06.2009
18. L106/05.02.2008 LEGEA Lege pentru modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere adoptata
de Senat
07.09.2009
19. L347/20.05.2008 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
15.10.2018
20. L420/24.06.2008 LEGE pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale " Loteria Română- S.A" respinsa
12.05.2009
21. L550/11.09.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor pe ordinea de zi
19.02.2020
22. L186/19.05.2009 LEGEA Lege pentru completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
23.05.2017
23. L226/26.05.2009 LEGEA Lege pentru modificarea art.82 indice 1 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea deminităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
de Senat
04.10.2010
24. L384/02.09.2009 LEGEA Lege privind parteneriatul dintre stat si culte în domeniul serviciilor sociale retrimis
la comisii
17.09.2018
25. L395/02.09.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2006 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsa
01.03.2011
26. L450/02.09.2009 LEGEA Lege pentru completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respinsa
24.06.2010
27. L702/21.12.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 respinsa
04.04.2017
28. L24/02.02.2010 LEGE privind modificarea părții introductive a alin.(2) indice 1 al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
27.03.2012
29. L137/23.02.2010 LEGEA de modificare și completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
27.03.2012
30. L316/11.05.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 - Legea învățământului respins
de Senat
12.02.2013
31. L376/26.05.2010 LEGE privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal respinsa
05.06.2013
32. L402/01.06.2010 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării respins
12.03.2013
33. L509/02.09.2010 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării retrimis
la comisii
04.03.2019
34. L194/22.02.2011 LEGE pentru modificarea și completarea Legii 504/2002 a audiovizualului respins
de Senat
05.11.2013
35. L288/11.04.2011 LEGE privind scoaterea din fondul național forestier a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva Direcția Silvică Neamț în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075 localitatea Ion Creangă" respinsa
13.09.2017
36. L308/12.05.2014 LEGEA Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale respinsa
15.11.2018
37. L116/16.03.2015 LEGEA Lege pentru completarea art.70 din Legea educației naționale nr.1/2011 în reexaminare
10.04.2019
38. L502/02.09.2015 LEGEA Lege pentru completarea alin (1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local respinsa
04.04.2017
39. L516/28.09.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali sesizare de
neconstitutionalitate
23.06.2016
40. L546/19.10.2015 LEGEA Lege pentru modificarea art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea, precum și a Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa
de Senat
10.10.2016
41. L621/16.11.2015 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 adoptata
de Senat
13.02.2017
42. L634/23.11.2015 LEGE pentru modificarea art.133 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
19.12.2018
43. L652/02.12.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
28.02.2017
44. L263/07.06.2016 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune în reexaminare
21.12.2017
45. L407/27.06.2016 LEGEA Lege privind statutul personalului feroviar adoptata
de Senat
21.10.2019
46. L497/05.09.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății respinsa
de Senat
29.10.2018
47. L566/10.10.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități respinsa
de Senat
27.11.2017
48. L630/27.12.2016 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptat
de Senat
30.10.2017
49. L57/27.03.2017 LEGE pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești adoptata
de Senat
07.11.2017
50. L67/10.04.2017 LEGEA Lege pentru completarea art.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
15.04.2019
51. L68/10.04.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății sesizare de
neconstitutionalitate
14.12.2018
52. L222/04.09.2017 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal adoptat
de Senat
25.03.2019
53. L267/04.09.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 la Secretarul
general
23.04.2020
54. L81/05.02.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar adoptata
de Senat
03.02.2020
55. L88/05.02.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor adoptata
de Senat
02.12.2019
56. L145/26.02.2018 LEGE pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune în reexaminare
08.05.2018
57. L252/23.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii adoptata
de Senat
03.02.2020
58. L339/04.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
de Senat
07.10.2019
59. L464/04.09.2018 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea ?i completarea unor acte normative ?i prorogarea unor termene adoptat
de Senat
03.07.2019
60. L522/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice adoptata
de Senat
18.02.2019
61. L680/19.11.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție în reexaminare
22.04.2019
62. L76/05.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
de Senat
26.11.2019
63. L110/18.02.2019 LEGEA Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică respinsa
de Senat
22.10.2019
64. L139/25.03.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României pe ordinea de zi
26.02.2020
65. L146/01.04.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea autorităților administrației publice locale în reexaminare
21.10.2019
66. L184/15.04.2019 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal raport
depus
10.04.2020
67. L372/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare pe ordinea de zi
19.02.2020
68. L180/30.03.2020 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială în reexaminare
27.04.2020

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 28 februarie 2021, 2:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro