Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2022
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199 | 200..202      >>

înregistrări găsite: 202
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 169/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
2. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 165/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
Buget
Juridică
3. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 240/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
4. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 142/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Administrație
5. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 224/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
Juridică
6. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 234/2022
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
7. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 349/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
Economică
Buget
Administrație
8. 29.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 352/2022
Proiect de Lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
-
9. 28.06.2022 asupra PL nr. 165/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
-
10. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 606/2021
Propunere legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale
Economică
Buget
11. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 73/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
Economică
12. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 78/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială
Economică
Muncă
13. 28.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 141/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2022 pentru modificarea pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
-
14. 28.06.2022 asupra PL nr. 224/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
-
15. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 230/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială
Economică
Muncă
16. 28.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 259/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Economică
Apărare
17. 28.06.2022 asupra PL nr. 349/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
-
18. 28.06.2022 asupra PL nr. 349/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
-
19. 27.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 163/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
20. 23.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 445/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” – S.A.
Administrație
21. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 99/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave
-
22. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 172/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale
Juridică
23. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 257/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
Apărare
Politică externă
24. 22.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 280/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
Apărare
25. 21.06.2022 asupra PL nr. 428/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
26. 21.06.2022 asupra PL nr. 428/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice
-
27. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 499/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii precum și pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
Juridică
28. 21.06.2022 asupra PL nr. 73/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
29. 21.06.2022 asupra PL nr. 193/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
30. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 193/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
Economică
Buget
Muncă
31. 21.06.2022 asupra PL nr. 257/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
-
32. 21.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 342/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționrea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Juridică
33. 21.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022
-
34. 20.06.2022 asupra PL nr. 781/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
-
35. 20.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 75/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
Economică
Muncă
36. 16.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 385/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Economică
Muncă
37. 16.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 389/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
Economică
38. 16.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 97/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri
Economică
39. 15.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 392/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
-
40. 15.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 29/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Administrație
41. 15.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022
-
42. 14.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 591/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
-
43. 14.06.2022 asupra PL nr. 105/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr.92/2007
-
44. 09.06.2022 asupra PL nr. 460/2019
Proiect de Lege privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori
-
45. 09.06.2022 asupra PL nr. 591/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
46. 09.06.2022 asupra PL nr. 63/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
-
47. 09.06.2022 RAPORT asupra PL nr. 83/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.210/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
48. 09.06.2022 asupra PL nr. 240/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
49. 09.06.2022 asupra PL nr. 297/2021
Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
50. 09.06.2022 AVIZ asupra PL nr. 474/2021
Proiectul Legii acvaculturii
-
51. 09.06.2022 asupra PL nr. 501/2021
Propunere legislativă privind instituirea ”Tichetului Verde” pe teritoriul României
-
52. 09.06.2022 asupra PL nr. 539/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
-
53. - 09.06.2022 asupra PL nr. 105/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr.92/2007
-
54. 09.06.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.05.2022, 02.05.2022
-
55. 31.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 264/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
Muncă
56. 30.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.05.2022, 18.05.2022, 19.05.2022
-
57. 25.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 110/2015
Propunere legislativă "Legea meșteșugarilor artizani"
Muncă
58. 25.05.2022 asupra PL nr. 169/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
59. 25.05.2022 asupra PL nr. 99/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave
-
60. 25.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 175/2022
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
-
61. 18.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.05.2022, 11.05.2022, 12.05.2022
-
62. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 173/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia”-S.A.
Economică
Buget
63. 17.05.2022 RAPORT asupra PL nr. 262/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Buget
64. 12.05.2022 asupra PL nr. 601/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
65. 12.05.2022 asupra PL nr. 169/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
66. 12.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 107/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene
-
67. 12.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 139/2022
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
-
68. 12.05.2022 asupra PL nr. 142/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
69. 12.05.2022 asupra PL nr. 173/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia”-S.A.
-
70. 12.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 191/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească
-
71. 12.05.2022 AVIZ asupra PL nr. 221/2022
Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România
-
72. 09.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2022
-
73. 09.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022
-
74. 09.05.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2022, 20.04.2022, 21.04.2022
-
75. 27.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 340/2020
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
76. 26.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 77/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A.
Economică
Administrație
77. 26.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2022, 13.04.2022, 14.04.2022
-
78. 20.04.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 250/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale
Juridică
79. 20.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 558/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii în dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea
Buget
Juridică
Tehnologia informației
80. 20.04.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2022, 06.04.2022, 07.04.2022
-
81. 14.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 35/2020
Proiect de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală
Administrație
82. 13.04.2022 asupra PL nr. 560/2017
Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice
-
83. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 517/2020
Proiect de Lege privind măsuri economice și fiscal-bugetare
Buget
84. 13.04.2022 asupra PL nr. 18/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere
-
85. 13.04.2022 RAPORT asupra PL nr. 34/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
86. 12.04.2022 asupra PL nr. 601/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
87. 12.04.2022 asupra PL nr. 75/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
88. 12.04.2022 asupra PL nr. 380/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
-
89. 12.04.2022 asupra PL nr. 534/2017
Propunere legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
-
90. 12.04.2022 asupra PL nr. 561/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
91. 12.04.2022 asupra PL nr. 112/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
92. 12.04.2022 asupra PL nr. 295/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice
-
93. 12.04.2022 asupra PL nr. 419/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
-
94. 12.04.2022 asupra PL nr. 420/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate
-
95. 12.04.2022 asupra PL nr. 594/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
96. 12.04.2022 asupra PL nr. 43/2019
Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
97. 12.04.2022 asupra PL nr. 100/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
98. 12.04.2022 asupra PL nr. 156/2019
Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
99. 12.04.2022 asupra PL nr. 158/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 1 iulie 2022, 16:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro