Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Cornel Ştefan Bardan > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Cornel Ştefan BARDAN
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 69/15.02.2006 L406/2006 Propunere legislativa privind zonele metropolitane respinsa
definitiv
2. 135/17.03.2008 L433/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
3. 139/08.03.2006 L714/2005 Propunere legislativa pentru completarea art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar respinsa
definitiv
4. 144/17.03.2008 L763/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, modificata si completata prin Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei si unele masuri adiacente si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.789/2005 respins
definitiv
5. 237/10.04.2007 L114/2007 Propunere legislativa pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua Romaniei Europene" respinsa
definitiv
6. 279/10.04.2006 L91/2006 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
7. 281/05.05.2008 L148/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Lege 175/2009
8. 335/12.05.2008 L60/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor respinsa
definitiv
9. 341/02.05.2007 L111/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
10. 344/02.05.2007 L137/2007 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
11. 378/17.06.2008 L78/2008 Proiect de Lege privind unele masuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producatorii romani din acvacultura, comparabil cu mediul economic al producatorilor din acvacultura celorlalte state membre ale Uniunii Europeana respins
definitiv
12. 380/17.06.2008 L137/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
13.   L409/24.06.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului retrasa
de catre initiator
14.   L411/24.06.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliului, resedinte si actele de identitate ale cetatenilor romani retrasa
de catre initiator
15.   L412/24.06.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.23 din legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila retrasa
de catre initiator
16. 446/23.06.2008 L225/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si complectarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Lege 258/2008
17. 459/10.05.2006 L290/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii respinsa
definitiv
18. 461/11.06.2007 L406/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 281/2007
19. 483/03.09.2008 L597/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.45 din Legea nr.446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare respinsa
definitiv
20. 485/03.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.39 din legea 215/2001 privind administratia publica locala clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21. 513/27.06.2007 L390/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte Lege 89/2008
22. 523/14.11.2005 L783/2005 Propunere legislativa pentru reinfiintarea comunei Bucerdea Granoasa, prin reorganizarea comunei Craciunelul de Jos, judetul Alba Lege 109/2006
23. 550/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
24. 551/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
25. 608/24.09.2007 L317/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
26. 619/08.10.2008 L390/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.2 din Decretul - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
27. 625/26.09.2007 L808/2007 Propunere legislativa pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
28. 634/04.09.2006 L389/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice respinsa
definitiv
29. 650/11.09.2006 L435/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii respinsa
definitiv
30. 691/04.11.2008 L352/2008 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Lege 239/2009
31. 693/04.11.2008 L369/2008 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane Lege 60/2009
32. 706/03.10.2006 L881/2006 Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
33. 706/04.11.2008 L408/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
34. 717/03.10.2006 L492/2006 Propunere legislativa privind autorizarea si efectuarea transportului in regim de taxi respinsa
definitiv
35. 813/06.11.2006 L170/2007 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii orasului Otelu Rosu in Ohaba-Ferdinand, judetul Caras-Severin respinsa
definitiv
36. 868/13.11.2006 L660/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii Lege 48/2007
37. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
38. 897/22.11.2006 L752/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.152/1998 respinsa
definitiv
39. 950/11.12.2006 L746/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respinsa
definitiv
40. BP202/12.03.2008 L362/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.4/2007 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunii de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica retrasa
de catre initiator
41. BP612/25.06.2008 B420/09.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri la Senat
42. BP613/25.06.2008 B421/09.09.2008 Propunere legislativa pentru acordarea unor burse de studiu lunare studentilor romani ERASMUS la Senat
43. BP825/06.10.2008 B525/13.10.2008 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice la Senat
44. BP873/08.10.2008 B570/05.11.2008 Propunere legislativa privind medicina scolara la Senat
45.   BP204/14.04.2008 Propunere legislativa pentru completarea art.39 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 2 october 2022, 21:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro