Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
legislative initiatives
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
Links:
varujan@cdep.ro
https://varujanpambuccian.com/
 
You are here: Home page > Legislature 2016-present > Chamber of Deputies > Varujan Pambuccian > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Varujan PAMBUCCIAN
Legislative proposals initiated in legislature 2016-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 21/06.02.2019 L684/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate pe ordinea de zi
2. 30/17.02.2020 L557/2019 Proiect de Lege privind masuri de punere in aplicare a cerintelor specificate a fi implementate la nivel national de Regulamentului UE nr.910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de de abrogare a Directivei 1999/93/CE la comisii
3. 86/02.03.2020 L64/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995 Lege 38/2020
4. 87/02.03.2020 L65/2020 Proiect de Lege privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania Lege 39/2020
5. 156/20.03.2019 L64/2019 Propunere legislativa pentru utilizarea autovehiculelor scolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul invatamantului primar/gimnazial precum si pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
6. 175/29.04.2020 L58/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii asistentei sociale nr.292/2011 Lege 231/2020
7. 227/12.06.2017 L110/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata Lege 191/2018
8. 292/20.05.2020 L148/2020 Proiect de Lege privind exonerarea clientilor bancilor de economisire-creditare in domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentand prima de stat si accesorii la promulgare
9. 315/27.05.2020 L146/2020 Proiect de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare Lege 131/2020
10. 354/09.06.2020 L220/2020 Proiect de Lege privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene sesizare de
neconstitutionalitate
11. 356/10.09.2019 L444/2019 Proiect de Lege privind infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania Lege 174/2019
12. 360/10.09.2019 L246/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
13. 384/18.06.2018 L300/2018 Proiect de Lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului Lege 157/2018
14. 391/23.09.2019 L608/2019 Propunere legislativa privind completarea art.95 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 la Senat
15. 397/23.09.2019 L450/2019 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii, alfabetului si culturii armene Lege 181/2019
16. 405/30.10.2017 L320/2017 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Minoritatilor Nationale din Romania Lege 247/2017
17. 501/03.10.2018 L616/2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
18. 549/28.10.2019 L372/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si a Legii nr.194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare în reexaminare
la Senat
19. 559/14.09.2020 L590/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala Lege 202/2020
20. 561/28.10.2019 L399/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal la comisii
21. 589/28.10.2019 L451/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Lege 64/2020
22. 599/22.10.2018 L564/2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani Lege 20/2019
23. 648/04.12.2019 L540/2019 Proiect de Lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
24. 698/14.11.2018 L525/2018 Propunere legislativa privind modificarea si completarea unor prevederi referitoare la organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie la comisii
25. 720/26.11.2018 L159/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei la comisii
26. BP335/07.05.2020   Proiect de Hotarare privind completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
27. BP528/24.06.2020   Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor adoptat
28. BP577/13.07.2020   Proiect de Hotarare privind modificarea art.258 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputatilor la comisii
29. BP577/13.07.2020   Proiect de Hotarare privind modificarea art.258 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputatilor la comisii

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 november 2020, 14:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro