Delegatiile Parlamentului României la organizatii parlamentare internationale

1. Grupul mixt de control parlamentar specializat al Europol JPSG
2. Delegația Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei AIO
3. Delegația permanentă a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est AP SEECP
4. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana AP UpM
5. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei APCE
6. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre APCEMN
7. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei APF
8. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei APM
9. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO APNATO
10. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE APOSCE
11. Delegația Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară ICE-DP
12. Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare UIP