Monitorul Oficial
nr. 727/28 septembrie 2015

Publicare
  1.   H.G. nr.784/23-09-2015 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii - Muzeul Național de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Național "Peleș"
-
  2.   H.G. nr.787/23-09-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții "Complex Sportiv de Natație" - Otopeni, județul Ilfov, aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 1.422/2008
-
  3.   H.G. nr.791/23-09-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
A
  4.   O. nr.5.272/22-09-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor
-


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 21:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.