Monitorul Oficial
nr. 682/8 septembrie 2015

Publicare
  1.   D. nr.714/03-09-2015 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului adițional la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la transplantul de organe și țesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015
-
  2.   H.G. nr.726/02-09-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională "Poșta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională
-
  3.   H.G. nr.727/02-09-2015 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
-
  4.   H.G. nr.728/02-09-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național pentru Cercetare si Formare Culturală
-
  5.   O. nr.435/20-08-2015 (M.S.I.)
ORDIN al ministrului pentru societatea informațională privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informației si comunicațiilor (TIC), denumită "Schemă de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică", care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020
-
  6.   O. nr.1.206/11-08-2015 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ - teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele si aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
A
  7.   O. nr.1.211/11-08-2015 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de faună sălbatică
-


Miercuri, 19 februarie 2020, 14:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.