Monitorul Oficial
nr. 634/20 august 2015

Publicare
  1.   H.G. nr.630/28-07-2015 
Hotărâre Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   O. nr.903/31-07-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.365(93) a Comitetului de siguranță maritimă din 22 mai 2014
V
  3.   O. nr.2.097/11-08-2015 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
-


Vineri, 18 septembrie 2020, 15:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.