Monitorul Oficial
nr. 368/27 mai 2015

Publicare
  1.   O. nr.746/25-05-2015 (M.E.Î.M.M.M.A.)
ORDIN al ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri privind încetarea procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A
-
  2.   O. nr.1.971/20-05-2015 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190 "Educația șanselor tale pentru un viitor profesional mai bun", axa prioritară 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere", domeniul major de intervenție 1.1 "Acces la educație și formare profesională inițială de calitate"
-
Rectificare:
  3.   H.G. nr.137/04-03-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor suprafețe de teren aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea și înregistrarea Soiurilor și scăderea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condițiile legii
-


Duminică, 31 mai 2020, 17:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.