Monitorul Oficial
nr. 182/17 martie 2015

Publicare
  1.   D. nr.332/16-03-2015 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  2.   D.C.C. nr.71/26-02-2015 
DECIZIA nr. 71 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal
V
  3.   H.G. nr.138/04-03-2015 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si bezvoltării Rurale, pentru unele unități din subordine, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii, și pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului și actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   O. nr.184/11-03-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Autorității Rutiere Române - ARR
-
  5.   O. nr.271/05-03-2015 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și turismului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru "Finanțarea proiectelor din Programul Eficiență energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014"
-


Duminică, 31 mai 2020, 17:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.