Monitorul Oficial
nr. 178/16 martie 2015

Publicare
  1.   H.G. nr.148/04-03-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare, precum și aprobarea închirierii unor imobile sau părți din acestea aflate în domeniul public al statului și în administrarea unităților subordonate Ministerului Sănătății
-
  2.   H.G. nr.162/11-03-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
-
  3.   H.G. nr.164/11-03-2015 
HOTĂRÂRE privind declararea anului 2015 ca "Anul Veteranilor de Război"
-
  4.   H.G. nr.166/11-03-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
-
  5.   H.G. nr.168/11-03-2015 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziția de apă grea
-
  6.   O. nr.43/13-03-2015 (C.N.Ac.Sp.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea cuantumului taxei de acreditare, incluzând costurile aferente evaluării în vederea acreditării și monitorizării încadrării unității spitalicești în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani
-
  7.   O. nr.256/3.331/10-03-2015 (M.F.P., M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației și cercetării științifice pentru modificarea și completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 2.086/4.504/2010
A
  8.   O. nr.632/09-03-2015 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"
-
  9.   Listă/16-03-2015 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistentă socială
i


Joi, 16 iulie 2020, 17:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.