Monitorul Oficial
nr. 173/12 martie 2015

Publicare
  1.   H.G. nr.139/04-03-2015 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   H.G. nr.152/04-03-2015 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului institutional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare
-
  3.   H.G. nr.153/04-03-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   O. nr.252/10-03-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
-
  5.   O. nr.820/C/27-02-2015 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare
-
  6.   Raport nr.1.775/12-02-2015 (A.E.P.)
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizația Județeană Galați
-
  7.   Raport nr.1.776/12-02-2015 (A.E.P.)
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizația Județeană Bacău
-
  8.   Raport nr.1.840/13-02-2015 (A.E.P.)
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizația SectoruIui 4 București
-
  9.   Raport nr.1.841/13-02-2015 (A.E.P.)
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizația Sectorului 3 București
-
  10.   Raport nr.1.842/13-02-2015 (A.E.P.)
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizația Sectorului 5 București
-
  11.   Raport nr.1.843/13-02-2015 (A.E.P.)
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizația Sectorului 1 București
-
  12.   Raport nr.1.844/13-02-2015 (A.E.P.)
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizația Sectorului 6 București
-
  13.   Raport nr.2.011/18-02-2015 (A.E.P.)
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizația Județeană Dâmbovița
-
  14.   Raport nr.2.012/18-02-2015 (A.E.P.)
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizația Județeană Caraș-Severin
-
  15.   Raport nr.2.326/26-02-2015 (A.E.P.)
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizația Județeană Suceava
-
  16.   H. nr.1.069/07-03-2015 (U.N.B.R.)
HOTĂRÂRE privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011
-


Duminică, 07 iunie 2020, 09:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.