Monitorul Oficial
nr. 126/18 februarie 2015

Publicare
  1.   H.S. nr.7/17-02-2015 
HOTĂRÂRE privind convocarea Consiliului Național de Integritate
-
  2.   H.S. nr.8/17-02-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
-
  3.   H.S. nr.9/17-02-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  4.   H.S. nr.10/18-02-2015 
HOTĂRÂRE pentru numirea unui judecător la Curtea Constituțională
-
  5.   D.C.D. nr.4/18-02-2015 
DECIZIE privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
-
  6.   H.G. nr.85/10-02-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale- Direcția pentru Agricultură Mureș, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării, în condițiile legii, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  7.   H.G. nr.86/10-02-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului pentru Societatea Informațională
-
  8.   H.G. nr.88/10-02-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acțiunea de protocol cu caracter deosebit "Reuniunea Comitetului Executiv al Asociației Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) și Conferința Internațională Integritate Electorală și Cooperare Regională", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 25-26 martie 2015
-
  9.   H.G. nr.100/10-02-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
A
  10.   O. nr.169/17-02-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
-
  11.   O. nr.3.191/09-02-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obținut această calitate în una dintre țările Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu ale lumii
A


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 21:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.