Monitorul Oficial
nr. 125/18 februarie 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.671/13-11-2014 
DECIZIA nr. 671 din 13 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. 1 și 4 și art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat în redactarea anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spatii cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
V
  2.   D.C.C. nr.672/13-11-2014 
DECIZIA nr. 672 din 13 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma "rezoluția de clasare este definitivă", în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), prin raportare la art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
V
  3.   H.G. nr.80/10-02-2015 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate
A
  4.   H.G. nr.82/10-02-2015 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Administrația Naționala "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
-
  5.   H.G. nr.83/10-02-2015 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a lucrărilor de reabilitare
-
  6.   H.G. nr.84/10-02-2015 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 311/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Direcției Naționale Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
-
  7.   H.G. nr.87/10-02-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Comerciale Compania Națională de Investiții "C.N.I.1’ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
-


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 22:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.