Monitorul Oficial
nr. 113/12 februarie 2015

Publicare
  1.   D.C.C. nr.7/15-01-2015 
DECIZIA nr. 7 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și, în special, ale art. 16 lit. a) din aceeași ordonanță de urgență
V
  2.   D.C.C. nr.8/15-01-2015 
DECIZIA nr. 8 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
V
  3.   H.G. nr.58/04-02-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorilor de inventar ale unor bunuri
-
  4.   H.G. nr.68/04-02-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivelor de investiții "Palatul de Justiție lași" și "Reabilitare, amenajare și extindere sediul Tribunalului Sibiu"
-
  5.   H.G. nr.69/04-02-2015 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș în domeniul public al orașului Șomcuta Mare
-
  6.   O. nr.138/09-02-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), I) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Âmericii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.389/2011
A


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 20:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.