Monitorul Oficial
nr. 958/30 decembrie 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.1.147/23-12-2014 
HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Departamentul de Informații și Protecție Internă
-
  2.   H.G. nr.1.154/23-12-2014 
HOTĂRÂRE privind întreprinderea unor măsuri financiare aferente aplicațiilor de plată nr. 33, 34 și 36, transmise Comisiei Europene în anul 2013, și altor aplicații de plată, în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013
A
  3.   H.G. nr.1.159/29-12-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
-
  4.   H.G. nr.1.160/29-12-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Națională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  5.   H.G. nr.1.161/29-12-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 480/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  6.   H.G. nr.1.165/29-12-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii -S.A. - IFN
-
  7.   H.G. nr.1.166/29-12-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției voluntare, în lei, a României la Organizația Internațională a Francofoniei, pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a funcționarilor din administrația publică română, în anul 2014
-
  8.   H.G. nr.1.168/29-12-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unitățile de transfuzie - din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane
-
  9.   H.G. nr.1.169/29-12-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
-
  10.   H.G. nr.1.170/29-12-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unități administrativ- teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații
-


Duminică, 31 mai 2020, 15:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.