Monitorul Oficial
nr. 948/23 decembrie 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.1.132/23-12-2014 
HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014
-
  2.   H.G. nr.1.125/17-12-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
-
  3.   H.G. nr.1.133/23-12-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din Fondul de rezervă bugetara la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
-
  4.   H.G. nr.1.134/23-12-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
-
  5.   H.G. nr.1.135/23-12-2014 
HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru modificarea unor acte normative
-
  6.   H.G. nr.1.136/23-12-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
-
  7.   H.G. nr.1.137/23-12-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
-
  8.   O. nr.1.556/865/18-12,17-12-2014 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi
-
  9.   H. nr.73/11-12-2014 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internațional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediția 2013
-


Luni, 10 august 2020, 10:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.