Monitorul Oficial
nr. 875/2 decembrie 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.1.034/18-11-2014 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice-Administrația Națională de Meteorologie a unui imobil aflat în domeniul public al statului
-
  2.   H.G. nr.1.036/18-11-2014 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
-
  3.   H.G. nr.1.037/18-11-2014 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Cernavodă, județul Constanța
-
  4.   H.G. nr.1.038/18-11-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
-
  5.   H.G. nr.1.055/26-11-2014 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, precum și modificarea art. 2 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 982/2014 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
-
  6.   H.G. nr.1.059/26-11-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
-
  7.   H.G. nr.1.063/26-11-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanțele judecătorești
-
  8.   O. nr.1.628/28-11-2014 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014
-
  9.   O. nr.2.206/06-11-2014 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013
-
  10.   C. nr.41/18-11-2014 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate aniversării a 130 de ani de la prima lege de construire a unei catedrale naționale
-
  11.   H. nr.67/26-09-2014 (C.N.As.S.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Registrului național al asistenților sociali din România
-


Duminică, 07 iunie 2020, 09:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.