Monitorul Oficial
nr. 756/17 octombrie 2014

Publicare
  1.   D. nr.635/15-10-2014 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naționale și trecerea acestuia în rezervă cu noul grad
-
  2.   D. nr.636/15-10-2014 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naționale și trecerea acestuia în rezervă cu noul grad
-
  3.   H.G. nr.861/07-10-2014 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru actualizarea anexelor nr. 1 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   H.G. nr.871/15-10-2014 
HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș
-
  5.   H.G. nr.872/15-10-2014 
HOTĂRÂRE privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 825/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2008 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000 și km 495 + 800" din cadrul obiectivului de investiție "Varianta de ocolire Domașnea"
-
  6.   O. nr.1.463/26-09-2014 (M.A.D.R.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, privind desemnarea organismului de inspecție a echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor și responsabilitățile acestuia
A
  7.   O. nr.1551/M.90/19-08,18-08-2014 (M.A.E., M.A.N.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe și al ministrului apărării naționale privind publicarea textului unor înțelegeri tehnice în domeniul cooperării cu forțele armate ale Statelor Unite ale Americii
-
  8.   O. nr.99/15-10-2014 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MĂCIN GAZ -S.R.L
A
  9.   C. nr.35/08-10-2014 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2014
-
Rectificare:
  10.   O. nr.997/01-08-2014 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
-
  11.   H.G. nr.738/26-08-2014 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, județul Neamț
-


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 21:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.