Monitorul Oficial
nr. 665/10 septembrie 2014

Publicare
  1.   D. nr.570/08-09-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  2.   D. nr.571/08-09-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  3.   D. nr.572/08-09-2014 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  4.   D. nr.573/08-09-2014 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice si creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014
-
  5.   D. nr.574/08-09-2014 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv
-
  6.   D. nr.575/08-09-2014 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Ofițer
-
  7.   D. nr.576/08-09-2014 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Ofițer
-
  8.   H.G. nr.760/04-09-2014 
HOTĂRÂRE privind transferul unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  9.   H.G. nr.761/04-09-2014 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Iași și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  10.   H.G. nr.762/04-09-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  11.   O. nr.4.423/28-08-2014 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul liceal, curriculum diferențiat, filiera vocațională, profilul artistic, specializarea Muzică, la disciplinele: Muzică vocală de jazz - muzică ușoară, clasele a IX-a, a X-a, a Xl-a si a XIl-a, si Istoria jazzului, clasele a Xl-a și a XII-a
-


Duminică, 31 mai 2020, 16:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.