Monitorul Oficial
nr. 652/4 septembrie 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.669/31-07-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Căpreni, județul Gorj
-
  2.   H.G. nr.734/26-08-2014 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică aflată îri coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și privind actualizarea anexei nr. 12 la Motărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  3.   H.G. nr.736/26-08-2014 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ,iC.F.R." - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreținere și Reparații CF București și Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casarii și valorificării, după caz
-
  4.   O. nr.1.455/08-08-2014 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind modificarea anexelor nr. 5 și 6 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 943/2013 pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecționare și a programului de formare specializată în administrația publică pentru obținerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, precum și a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecționare organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, în asociere cu alți furnizori de formare înființați potrivit legii
-
  5.   H. nr.72/11-07-2014 (U.N.N.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Statutului Institutului Notarial Român
A


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 02:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.