Monitorul Oficial
nr. 649/3 septembrie 2014

Publicare
  1.   H.C.D. nr.34/02-09-2014 
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
-
  2.   H.G. nr.732/26-08-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
-
  3.   H.G. nr.733/26-08-2014 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administrației Naționale "Apele Fiomâne’’ - Exploatarea Complexă Stânca- Costești aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
-
  4.   H.G. nr.737/26-08-2014 
HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului Vila nr. 1, situat în orașul Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, județul Bistrița-Năsăud, aflat în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, din domeniul public al statului în domeniul public al județului Bistrița- Năsăud
-
  5.   O. nr.1.162/02-09-2014 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicarea prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
-
  6.   O. nr.1281/695/152/06-08,07-08,29-08-2014 (M.A.D.R., M.M.S.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea SMR4 Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru agricultori în România
A
  7.   O. nr.1.329/25-08-2014 (M.A.D.R.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 20142018
A
  8.   O. nr.1560/1051/28-08,13-08-2014 (M.D.R.A.P., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe județe și municipiul București
-


Vineri, 05 iunie 2020, 01:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.