Monitorul Oficial
nr. 645/2 septembrie 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.721/26-08-2014 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, precum si darea acestora în folosința gratuită a Clubului âportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca
-
  2.   H.G. nr.728/26-08-2014 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara în domeniul public al comunei Comloșu Mare și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  3.   H.G. nr.735/26-08-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 11/19 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu
-
  4.   H.G. nr.738/26-08-2014 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, județul Neamț
-
  5.   H.G. nr.739/26-08-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
-
  6.   H.G. nr.740/26-08-2014 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafață totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi si Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții de interes național "Varianta de ocolire Craiova Sud"
-
  7.   H.G. nr.741/26-08-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curții de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
  8.   O. nr.1.104/27-08-2014 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind organizarea și exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanțelor Publice
-


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 21:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.