Monitorul Oficial
nr. 418/5 iunie 2014

Publicare
  1.   H.S. nr.34/03-06-2014 
HOTĂRÂRE privind încetarea activității unei comisii de anchetă
-
  2.   D.C.C. nr.210/08-04-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013
V
  3.   H.G. nr.453/28-05-2014 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Serviciului de Informații Externe în administrarea Ministerului Educației Naționale
-
  4.   O. nr.344/25-04-2014 (D..E.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiții în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice și gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice1" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenție 1, operațiunea 4.1.b) "Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale și petrolului, precum și ale rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în rețea și realizării în condiții de siguranță și continuitate a serviciilor de transport și distribuție"
-
  5.   O. nr.991/25-04-2014 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la București la 9 decembrie 2013 și, respectiv, la București la 16 ianuarie 2014, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale și interpretarea unor termeni în textul Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achizițiile și serviciile reciproce, semnat la București la 28 noiembrie 2012 și, respectiv, la Stuttgart la 5 decembrie 2012
-
  6.   O. nr.3.366/29-04-2014 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 6-a
-
  7.   H.C.S.M. nr.546/06-05-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007
-
  8.   O. nr.34/04-06-2014 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A.
A
  9.   Listă nr.5/04-06-2014 
Lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea autorităților administrației publice locale în unele circumscripții electorale
-


Duminică, 31 mai 2020, 15:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.