Monitorul Oficial
nr. 90/5 februarie 2014

Publicare
  1.   H.S. nr.6/03-02-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  2.   D.C.C. nr.521/12-12-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (1) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum si ale art. 7 lit. h) din Legea politiei locale nr. 155/2010
V
  3.   H.G. nr.44/22-01-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Universității Tehnice "Gheorghe Asachi"
-
  4.   H.G. nr.50/29-01-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
-
  5.   O. nr.37/23-01-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activității de transport public de pasageri și/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare
-
  6.   H.C.S.M. nr.129/30-01-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006
-
  7.   C. nr.7/04-02-2014 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României
-
Rectificare:
  8.   O. nr.3/22-01-2014 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea certificării Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S A. Mediaș ca operator de transport și de sistem al Sistemului național de transport al gazelor naturale
-


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 21:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.