Monitorul Oficial
nr. 44/20 ianuarie 2014

Publicare
  1.   H.G. nr.18/15-01-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoașterea calificării de medic veterinar și reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar
-
  2.   H.G. nr.19/15-01-2014 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
A
  3.   H.G. nr.20/15-01-2014 
HOTĂRÂRE pentru modificarea poziției nr. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor și pentru actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
-
  4.   O. nr.13/14-01-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizației de gospodărire a apelor
A
  5.   O. nr.1142/163/18-10,25-11-2013 (M.A.D.R., M.Af.I.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităților și costurilor maxime generate de activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. I) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-


Joi, 22 octombrie 2020, 17:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.