Monitorul Oficial
nr. 788/16 decembrie 2013

Publicare
  1.   H.G. nr.963/04-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012
-
  2.   H.G. nr.984/11-12-2013 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Ialomița, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării
-
  3.   H.G. nr.989/11-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiții inițiale
-
  4.   H.G. nr.990/11-12-2013 
HOTĂRÂRE privind plata contribuției anuale a României la Institutul Universitar European de la Florența
-
  5.   H.G. nr.994/11-12-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi în situațiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) și f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
V
  6.   O. nr.88/11-12-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică
A
  7.   Decizie nr.189/29-11-2013 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificării, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor stabilite în sumă fixă prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți ori executanți si producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006
-


Joi, 16 iulie 2020, 17:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.