Monitorul Oficial
nr. 635/15 octombrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.268/11-10-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației generate de epidemii și pandemii
-
  2.   D. nr.817/10-10-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației generate de epidemii și pandemii
-
  3.   H.G. nr.770/09-10-2013 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră lași din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   H.G. nr.773/09-10-2013 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mihail Grigore Sturdza" al Județului lași, precum și transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al județului lași și în administrarea Consiliului Județean Iași
-
  5.   H.G. nr.781/09-10-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
A
  6.   H.G. nr.782/09-10-2013 
HOTĂRÂRE privind retransmiterea unui sector de drum național situat în intravilanul municipiului Mediaș, județul Sibiu, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș
-
  7.   H.G. nr.783/09-10-2013 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice
-
  8.   O. nr.2.181/20-09-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014
-
Republicare:
  9.   L. nr.260/04-11-2008 
LEGE privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
V


Joi, 09 iulie 2020, 14:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.