Monitorul Oficial
nr. 596/24 septembrie 2013

Publicare
  1.   H.G. nr.703/18-09-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 25 iunie 2013 și la Paris la 27 iunie 2013 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007
-
  2.   H.G. nr.709/18-09-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al județului Vrancea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vrancea
-
  3.   H.G. nr.711/18-09-2013 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
-
  4.   H.G. nr.714/18-09-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  5.   O. nr.1083/608/19-09,16-09-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări deSănatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului- cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
A
  6.   O. nr.1.091/20-09-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea cuantumului taxei și modalitatea de plată a acesteia pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali - sesiunea 2013
-
  7.   O. nr.1.902/12-09-2013 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 391/2010 privind aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în activitatea de închidere și reconstrucție ecologică a minelor/carierelor
-
  8.   O. nr.2.537/30-08-2013 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind extinderea desemnării Societății Comerciale SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției de laborator de încercări a produselor pentru construcții
A
  9.   O. nr.5.037/13-09-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind corespondența între domeniile de studii universitare de doctorat/rriasterat, domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat
-


Vineri, 18 septembrie 2020, 17:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.