Monitorul Oficial
nr. 577/10 septembrie 2013

Publicare
  1.   O.U.G. nr.85/04-09-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin
V
  2.   H.G. nr.684/04-09-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov
-
  3.   O. nr.1.883/04-09-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii; familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea în anul 2014, de la bugetul de stat, a asociațiilor și fundațiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
-
  4.   H.C.S.M. nr.881/20-08-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
-


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 22:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.