Monitorul Oficial
nr. 463/26 iulie 2013

Publicare
  1.   H.G. nr.487/17-07-2013 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
-
  2.   H.G. nr.437/17-07-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 semnat de Guvernul României la București la 20 iulie 2012 și la 16 octombrie 2012 și de către Fondul European de Investiții la Luxemburg la 4 octombrie 2011, la Acordul de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investitii privind programul JEREMIE în România, semnat la bucurești la 18 februarie 2008
A
  3.   H.G. nr.488/17-07-2013 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" și titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
-
  4.   H.G. nr.489/17-07-2013 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
  5.   O. nr.707/24-07-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării cotei de producție de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2013-2014 pentru societățile comerciale acreditate producătoare de zahăr
-
  6.   O. nr.948/11-07-2013 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aplicarea Principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranță, adoptate de Adunarea Organizației Maritime Internationale prin Rezoluția A.1047(27) din 30 noiembrie 2011
-
  7.   O. nr.2.329/12-06-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Vasile Cojocaru" din satul Lunca, comuna Moroeni, județul Dâmbovița
-
  8.   O. nr.2.332/17-06-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorică "B", a mormântului magistratului Constantin Crupenschi din Cimitirul "Eternitatea", parcela 12/1, municipiul Iași, județul Iași
-
  9.   N. nr.3/22-07-2013 (A.S.F.)
NORMĂ pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăților din domeniul asigurărilor
A


Vineri, 18 septembrie 2020, 17:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.