Monitorul Oficial
nr. 366/19 iunie 2013

Publicare
  1.   H.S. nr.36/17-06-2013 
HOTĂRÂRE cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice COM (2013) 216 final
-
  2.   H.G. nr.357/12-06-2013 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
-
  3.   O. nr.3.867/10-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii" din municipiul București
-


Vineri, 18 septembrie 2020, 16:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.