Monitorul Oficial
nr. 300/27 mai 2013

Publicare
  1.   D. nr.558/21-05-2013 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Mare Cruce
-
  2.   D.C.C. nr.187/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 501 alin. (1) sintagma "cu modificările ulterioare" din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
V
  3.   H.G. nr.262/15-05-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Satu Mare
-
  4.   H.G. nr.264/15-05-2013 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii
-
  5.   H.G. nr.282/21-05-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  6.   H.G. nr.287/21-05-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr. 5, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 4 octombrie 2012 și la Londra la 14 noiembrie 2012 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005
-
  7.   H.G. nr.288/21-05-2013 
HOTĂRÂRE privind finanțarea participării României la monitorizarea comună de cercetare a calității apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare pentru anul 2013
-
  8.   H.G. nr.289/21-05-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  9.   O. nr.64/17-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției afaceri europene și relații internaționale
A


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 21:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.