Monitorul Oficial
nr. 108/22 februarie 2013

Publicare
  1.   D. nr.246/21-02-2013 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  2.   D. nr.247/21-02-2013 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  3.   D. nr.250/21-02-2013 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  4.   H.G. nr.56/19-02-2013 
HOTĂRÂRE privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și din administrarea Academiei Române - Filiala lași, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
-
  5.   O. nr.3.830/28-12-2012 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea modelului de contract de finanțare de tip grant pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"
-
  6.   O. nr.175/22-02-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea art. 19 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public
-


Joi, 01 octombrie 2020, 08:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.