Monitorul Oficial
nr. 875/21 decembrie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.1.232/12-12-2012 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut-Bârlad"
-
  2.   H.G. nr.1.234/12-12-2012 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C-F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații C.F. București și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
-
  3.   H.G. nr.1.235/12-12-2012 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații C.F. București, Timisoara, Cluj, Brașov și Calați, în vederea reutîlizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
-
  4.   H.G. nr.1.245/12-12-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
-
  5.   H.G. nr.1.248/12-12-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici și mijlocii și antreprenoriat
-
  6.   O. nr.42/12-12-2012 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali
A
  7.   O. nr.47/19-12-2012 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ - S.R.L.
A
  8.   O. nr.48/19-12-2012 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Depomureș" - S.A. Târgu Mureș
-
  9.   O. nr.49/19-12-2012 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
-
  10.   O. nr.50/19-12-2012 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea art. 1 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2011 pentru aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
A
  11.   H. nr.13/18-10-2012 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultanților Fiscali
-
  12.   H. nr.14/18-10-2012 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanților Fiscali
-


Duminică, 31 mai 2020, 15:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.