Monitorul Oficial
nr. 755/9 noiembrie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.1.009/17-10-2012 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei "Transelectrica" - S.A., ca urmare a inventarierii anuale
-
  2.   H.G. nr.1.075/06-11-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranța jucăriilor
V
  3.   H.G. nr.1.077/06-11-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Republica Croația, semnat la București la 2 iulie 2012
-
  4.   Protocol/02-07-2012 
PROTOCOL de cooperare între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Republica Croația
-
  5.   H.G. nr.1.078/06-11-2012 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației "Siguranța Auto" ca fiind de utilitate publică
-
  6.   H.G. nr.1.081/06-11-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiție "Consolidare DN 67 D km 76 + 830-108 + 390 (cu întreruperi) Valea Cernei-Băile Herculane", județele Mehedinți si Caras-Severin
-
  7.   O. nr.1.095/30-10-2012 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bustuchin, județul Gorj
-
  8.   O. nr.1203/1412/1924/02-07,29-10,06-07-2012 (M.E.C.M.A., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala "Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  9.   O. nr.1.623/02-11-2012 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind desemnarea personalului cu atribuții de control, împuternicit de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în scopul constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, referitoare la amplasarea de construcții și instalații în zona drumului public
-


Marți, 28 ianuarie 2020, 23:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.