Monitorul Oficial
nr. 731/29 octombrie 2012

Publicare
  1.   H.C.C. nr.26/24-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraților-asistenți ai Curții Constituționale
V
  2.   H.C.C. nr.27/24-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind pregătirea magistraților-asistenți în perioada de stagiu, precum și organizarea și desfășurarea examenului de capacitate
V
  3.   O.U.G. nr.62/27-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
V
  4.   H.G. nr.968/03-10-2012 
HOTĂRÂRE privind privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Unitatea Militară 0663 Drăgășani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune si casării, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării si schimbării denumirii unității de administrare
-
  5.   H.G. nr.1.035/24-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură
-
  6.   O. nr.1.038/1.395/19-10,25-10-2012 (M.S., M.F.P.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice
-
  7.   O. nr.2.478/13-09-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului "Edificiul cu contraforturi", situat în situl arheologic medieval "Orașul de Floci", din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, județul Ialomița
-
  8.   O. nr.2.479/13-09-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului "Biserica nr. 2", situat în situl arheologic medieval "Orașul de Floci" din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, județul Ialomița
-


Miercuri, 19 februarie 2020, 14:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.