Monitorul Oficial
nr. 707/16 octombrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.173/09-10-2012 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 22 noiembrie 2011
-
  2.   Acord/22-11-2011 
ACORD între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state
-
  3.   D. nr.636/08-10-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 22 noiembrie 2011
-
  4.   L. nr.174/09-10-2012 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011
-
  5.   Acord/10-11-2011 
ACORD între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state
-
  6.   D. nr.637/08-10-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011
-
  7.   H.C.D. nr.38/15-10-2012 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat
-
  8.   H.G. nr.974/10-10-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
  9.   H.G. nr.985/10-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007
-
  10.   H.G. nr.986/10-10-2012 
HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
-
  11.   Decizie nr.494/16-10-2012 
DECIZIE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret de către domnul Săndulache Ștefan-Cristian
-
  12.   Decizie nr.495/16-10-2012 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret de către domnul Săndulescu Dănuț
-
  13.   Decizie nr.679/25-09-2012 (A.N.P.)
DECIZIE a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind modalitățile de acordare a protecției pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare împotriva amenințărilor, violențelor și faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victime în exercitarea funcției sau în legătură cu aceasta
-
  14.   O. nr.1.529/10-10-2012 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"
A
  15.   O. nr.5.973/09-10-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Phoenix" din municipiul București
-
  16.   C. nr.31/12-10-2012 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2012
-
Rectificare:
  17.   H.G. nr.797/31-07-2012 
HOTĂRÂRE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă
-


Vineri, 18 septembrie 2020, 16:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.