Monitorul Oficial
nr. 682/2 octombrie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.953/26-09-2012 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timiș în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Timișoara și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   H.G. nr.954/26-09-2012 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiției, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Public și Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
  3.   H.G. nr.956/26-09-2012 
HOTĂRÂRE privind revenirea de drept a unui imobil din domeniul public al municipiului Brașov si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în domeniul public al statului si Ministerului Educației, Cercetării, Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Poiana Brașov"
-
  4.   O. nr.232/01-10-2012 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților, conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură și confort"
-
  5.   Decizie nr.547/25-09-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind aprobarea cererii de suspendare a activității Societății Comerciale "Eficient Asig Broker de Asigurare" - S.R.L.
-
  6.   H.C.S.M. nr.801/18-09-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari
-
  7.   H.C.S.M. nr.803/18-09-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007
-


Joi, 16 iulie 2020, 17:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.