Monitorul Oficial
nr. 667/24 septembrie 2012

Publicare
  1.   H.G. nr.902/01-09-2012 
Hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
A
  2.   H.G. nr.917/05-09-2012 
Hotarare privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor delegate (UE) ale Comisiei nr. 1.059/2010, nr. 1.060/2010, nr. 1.061/2010, nr. 1.062/2010 si nr. 626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare si informatii standard despre produs, a consumului de energie si de alte resurse al produselor cu impact energetic si pentru abrogarea unor acte normative
V
  3.   H.G. nr.927/12-09-2012 
Hotarare pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind platile transfrontaliere in Comunitate si de abrogare a Regulamentului (CE)nr. 2.560/2001
-
  4.   H.G. nr.930/12-09-2012 
Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii "Refacere zid de sprijin DN 15B km 2 + 800 stanga, km 3 + 750 stanga, 5 + 250 stanga", judetul Neamt
-
  5.   H.G. nr.932/12-09-2012 
Hotarare privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedarii acestuia persoanei indreptatite, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.934/12-09-2012 
Hotarare privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin inscrierea in inventar a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin schimbarea unitatii de administrare si prin modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
-
  7.   O. nr.34/19-09-2012 (A.N.R.E.)
ORDIN al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevâzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport
A
  8.   Decizie nr.372/14-09-2012 (A.I.P.P.Î.M.M.)
DECIZIE a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 62/2012
-
  9.   Decizie nr.373/14-09-2012 (A.I.P.P.Î.M.M.)
DECIZIE a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 147/2012
-
  10.   O. nr.868/07-09-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 716/2009 privind aprobarea tarifelor si a valorii cotizatiei de mentinere in vigoare a autorizatiei de punere pe piata, practicate de Agentia Nationala a Medicamentului
A
  11.   O. nr.3.283/23-08-2012 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior
A


Vineri, 18 septembrie 2020, 17:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.